Indrapportering til SB-systemet

Læs nærmere om indrapportering af TB til SB-systemet.

Til tillægsbevillingslovforslaget indrapporteres de forslag om ændringer til finanslovens bevillinger, som søges gennemført som tillægsbevilling. Som ved ÆF-forslaget er TB et supplement til finansloven, hvorfor det kun er marginalerne der indrapporteres. Ministeriernes bidrag har form af transaktioner på hovedkontoniveau til de eksisterende bevillingsbeløb.

Indrapportering kan foretages løbende gennem bevillingsåret. Denne mulighed for løbende indrapportering af TB kan ministerierne med fordel anvende.

Indrapporteringen foretages på standardkontoniveau i mio.kr. med en decimal. Transaktionerne kategoriseres ved angivelse af typekoder. Se mere under Kategorisering af tillægsbevillingslovforslaget.

Til hver transaktion er knyttet en transaktionstekst. Denne tekst optrykkes i TB-anmærkningerne.

Der kan endvidere indrapporteres transaktioner til rammetalsregistret. Faciliteten anvendes som rammekontrol i forbindelse med behandlingen af ministeriernes TB-bidrag.

TB-transaktionerne ændrer den vedtagne FL-bevilling og vil derfor også justerer de tildelte 12-dels rater.