Opsæt kontaktoplysninger

Velkommen til den nye lønseddel. Læs her om muligheder for brugerstyret tilpasning.

Visning af kontaktoplysninger og fritekstfelt 'nyt'

Øverst på lønsedlen, er det muligt at indsætte kontaktoplysninger og et fritekst felt "nyt". Opsætning er via Brugerstyring Løn. 

Kontaktinformation lønseddel
Eksempel på udfyldt felt "Personalefesten 2021 er aflyst. I ønskes alle en god påske."

Vejledninger

Opsætning og vedligeholdelse af informationen foregår via ”Brugerstyring Løn” under fanen ”Lønseddelinformation”.

Du kan læse mere om Brugerstyring Løn opsætningen i vejledningen her (pdf). 

Som alternativ til den traditionelle vejledning, har vi udarbejdet en kort video, der gennemgår de forskellige trin til ’oprettelse af bruger’ og ’opsætning af kontaktinformation og nyheder’: