Lønseddel - Ofte stillede spørgsmål

Denne FAQ er udarbejdet som en hjælp til at forstå de forskellige oplysninger om løn, ansættelse og indkomstoplysninger som din lønseddel indeholder. Har du konkrete spørgsmål til din lønseddel skal du altid kontakte din lokale HR-afdeling.

Lønsedlen er tilgængelig i Digital post på Mit.dk, Borger.dk eller e-Boks, to dage før udbetalingsdatoen og dispositionsdatoen (står på lønseddel) angiver hvornår pengene overført.
Hvis dispositionsdatoen fx er mandag d. 31. oktober, vil lønsedlen kunne ses i digital post lørdag d. 29. oktober. Samtidigt vil der komme en sms og email, hvis borgeren har tilvalgt dette i digital post opsætningen.

De navne- og adresseoplysninger vedrørende din arbejdsgiver, der fremgår af lønsedlen hentes fra Virk.dk.

Disse oplysninger indhentes nogle dage før en lønkørsel, så hvis der er ændret i oplysningerne umiddelbart inden en lønkørsel vil lønsedlen ikke være opdateret med de nye oplysninger.

Hvis du skylder penge til din arbejdsgiver, vil det fremgå af din lønseddel som et skyldigt beløb/negativ beregning. På lønsedlen vil der stå ”Skyldigt beløb” eller ”Ingen anvisning på grund af negativ beregning” i det felt, hvor der ellers står ”Nettoløn til disposition”. Det skyldige beløb vil som udgangspunkt blive modregnet. Du kan kontakte din HR-afdeling for at høre om mulighederne for en afdragsordning.

Hvis du er fratrådt din stilling, og der dermed ikke er en lønudbetaling, at foretage modregning i, vil du blive opkrævet det beløb du skylder.

Fra 2022 udbetales der 2 gange om året:

  • I maj udbetales 1,5% for 9 måneder (september – maj)
  • I august udbetales 1,5% for 3 måneder (juni – august)

Den særlige feriegodtgørelse vil fremgå af lønsedlen under ”Lønoplysninger” i den pågældende måned for udbetaling.

Efterreguleringer i form af udbetalinger knyttet til en tidligere tidsperiode fremgår af lønsedlen under ”Lønoplysninger”. Under ”Lønoplysninger” fremgår øverst løndele vedrørende den aktuelle måned og nedenunder vil eventuelle efterreguleringer fra tidligere perioder fremgå med angivelse af tidsperioden som overskrift.

Hvis du er ansat som timelønnet vil antallet af arbejdstimer og timelønnen fremgå under ”Lønoplysninger”. Antallet af afregnede timer i opgørelsesperioden er anført under ”Antal enh” og timelønnen er anført under ”Sats”.

Hvis du skal have over-/merarbejde udbetalt vil det fremgå under ”Lønoplysninger”. Der vil som oftest være anført et antal timer under ”Antal enh” samt en timeløn under ”Sats”, der tilsammen udgør beregningen af overarbejdet. Udbetaling for merarbejde kan dog også stå anført som en samlet ydelse under ”Lønoplysninger”.

Der overføres efter hver lønkørsel/lønudbetaling oplysninger til SKAT via eIndkomst. Disse oplysninger omfatter: A-indkomst, SKAT, AM-bidrag, ATP, pension samt løntimer (det antal timer, der er arbejdet i perioden). Der gives oplysninger om beløbene for ”Perioden”, som er det indrapporterede beløb for den konkrete måned og for ”Indeværende år”, der er de samlede beløb for hele året til og med den nuværende periode. Oplysningerne fremgår sidste side af lønsedlen under ”Beløb oplyst til eIndkomst for 20xx”.

Du finder oplysninger vedrørende din pensionsindbetaling øverst på sidste side. Der oplyses på lønsedlen om det samlede pensionsbidrag i procent og der angives et samlet pensionsbidrag som ”Samlet pens”.

Efterfølgende angives 1/3 del af pensionsbidraget som eget bidrag, der dog for overenskomstansatte også betales af arbejdsgiveren. Eget-bidraget anvendes i forskellige lønberegningstekniske sammenhænge, blandt andet til beregninger i forbindelse med ferie.

Endelig anføres det samlede pensionsbidrag under ”Indbetalt pens”, ligesom det oplyses hvilken pensionskasse dit pensionsbidrag indbetales til.

Hvis du har oprettet en privat pensionsordning fx ratepension, som du indbetaler til via din løn, vil oplysninger herom fremgå af lønsedlen under de øvrige pensionsoplysninger. Af lønsedlen fremgår kontooplysninger og beløbet på bidraget til den individuelle/private pensionsordning.

Hvis du er ansat på deltid vil din løn være reduceret i overensstemmelse med din ansættelsesbrøk/grad. Det gælder som udgangspunkt for din basisløn og eventuelle tillæg, der fremgår under ”Lønoplysninger”. Der kan dog være løndele, eksempelvis særlige tillægstyper, der ikke reduceres ved deltid.

Under "Ansættelsesoplysninger" er arbejdstid angivet som ansættelsesbrøk. Ved fuldtidsansættelse er angivet "Fuldtid". 

Du kan i feltet ”Løntimer” under ”Beløb oplyst til eIndkomst 20xx” se antallet af aflønningstimer i den pågældende måned. Fuldtidsansættelse svare til 160,33 løntimer pr. måned.

Hvis du betaler til lokale klubber fx kaffekasse, parkering eller frokostordning kan det ske via løntræk og det vil i givet fald fremgå af din lønseddel under ”Lønoplysninger”.

Hvis du i forbindelse med afskedigelse er berettiget til at modtage betaling for 1. og 2. ledighedsdag vil dette fremgå af lønsedlen under ”Lønoplysninger”. Ligeledes vil det, i det efterfølgende bemærkningsfelt, fremgå at der er udbetalt godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.

Hvis du fratræder din stilling vil eventuelt overskydende ferie blive omregnet til feriepenge og indbetalt til FerieKonto. Du kan se hvilke beløb, der afregnes til Feriekonto på lønsedlen som ”feriegodtgørelse” under feltet ”Lønoplysninger”.

Hvis du bliver ansat eller fratræder på en ”skæv” dato i en måned vil der ske en forholdsmæssig beregning af din løn for den pågældende måned. Ved ansættelse og fratræden på en ”skæv” dato vil lønberegningen således blive baseret på en beregning af antallet af kalenderdage med løn. Hvis du går på orlov eller vender tilbage fra orlov på en ”skæv” dato vil der ske en lønberegning i forhold til antallet af timer, du er på arbejde og ikke i forhold til kalenderdage som tilfældet er ved ansættelse og fratræden.

Hvorvidt ferie- og omsorgsregnskabet vises på lønsedlen er en beslutning, der træffes af institutionen. Hvis ferie- og omsorgsregnskabet ikke vises, kan det skyldes, at det ikke er teknisk muligt at vise opdaterede data.

Hvis ferie- og omsorgsregnskabet vises på lønsedlen, er det opdateret i det omfang institutionen har indrapporteret opdaterede oplysninger til fraværsmodulet FRAV. Men da ferie først tilskrives ultimo måneden, vil den seneste måneds optjente dage, ikke blive vist før måneden efter. Det betyder, at feriedage optjent i november, vil ikke kunne vises på lønsedlen før december.

Det er arbejdsgiveren, der træffer beslutning om, hvorvidt ferie- og omsorgsregnskabet skal vises. Hvis ferie- eller omsorgsregnskabet ikke vises, kan det skyldes, at det ikke er teknisk muligt at vise opdaterede data.

Hvis du bor i Grønland/udlandet og ikke modtager lønsedlen i din digitale postkasse har Digitaliseringsstyrelsen oplyst, at du kan gøre følgende:

  • Borgere fra Grønland og ligeledes andre lande, som tidligere har været tilmeldt Digital Post og som fortsat ønsker at være tilmeldt, skal skrive til os på med fulde navn og fødselsdato. Mailen skal have overskriften "Tilmelding til Digital Post jf. underretningsbrev".

  • Såfremt borgeren ikke har været tilmeldt Digital Post før, henvises til den grønlandske hjemmeside vedr. digital post.

Hvis du har andre spørgsmål til Digital Post, er du velkommen til at kontakte supporten på telefon 33 98 00 33 eller skrive ind via kontaktformularen her: https://kontakt.borger.dk/