Integrationsmuligheder i den fællesstatslige systemportefølje

Har jeres institution brug for at udveksle data mellem egne fagsystemer og de fællesstatslige, administrative systemer, er der afhængig af jeres behov flere muligheder.

OBS: Bemærk, at ØDUP er under udfasning, og at du kan finde oplysninger om Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform her. 

Integrationsplatform - CIP

Samspil med lokale fagsystemer

Integrationer mellem Økonomistyrelsens systemportefølje og lokale fagsystemer sker via en række standardiserede snitflader.

Ved fagsystemer forstås institutionsspecifikke fagsystemer, som typisk er lokalt udviklet, samt standardsystemer indkøbt af institutionerne selv, og som anvendes på tværs af flere institutioner.

Behovet for udveksling af administrative data fra de fællesstatslige systemer er typisk i forbindelse med:

  • opsætning af egne fagsystemer
  • udvikling af egne BI (business intelligence) løsninger / ledelsesinformation

Institutioner, der bruger Økonomistyrelsens systemer, kan opsætte integrationer til data i Navision Stat, LDV og Statens Lønløsning, herunder SLS Webservice).

Bistand ved opsætning af integrationer

Det er muligt at opsætte integrationer mellem institutionernes lokale fagsystemer til Økonomistyrelsens systemer.

Integrationsvejledninger for it-medarbejdere

Tekniske vejledninger, der mere indgående beskriver integrationsmuligheder i Økonomistyrelsens systemer finder du på oes.dk under det enkelte system.

De tekniske vejledninger er målrettet for eksempel fagsystemleverandører og it-medarbejdere, der skal:

  • Stå for etablering af en integration op imod de fællesstatslige systemer
  • Afvikle integrationer
  • Foretage opsætning i forbindelse med integrationer

Supportbistand til opsætning af integrationer til fagsystemer

Spørgsmål til opsætning af integrationer til et fagsystemer kan stilles til systemsupporten hos det enkelte fagsystem. Systemsupporten kan også give bistand i forbindelse med opsætning af integrationer til fagsystemer.

Systemsupporten kontaktes via Serviceportalen hos Statens Administration.

Oftest stillede spørgsmål:

Mere information om, hvordan der laves integration til den generiske integrationssnitflade (GIS) i Navision Stat kan findes på fagsystemets side.

Læs mere om den generiske integrationsflade (GIS) i Navision Stat

Mere information om, hvordan der laves integration til SLS Webservice kan findes på fagsystemets side.

Læs mere om SLS Webservice

Mere information om, hvordan der laves integration til LDV kan findes på fagsystemets side.

Find vejledninger om integrationsmulighederne i LDV 

Institutioner, som ikke bruger Navision Stat, kan udveksle data med Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Lønløsning (SLS) via integrationsplatformen ØDUP. Det kan for eksempel være data, der vedrører lokale økonomisystemer,  såsom SAP. En anden mulighed kan også være data, der skal bruges direkte af en bruger uden at de skal ind i et system.

Læs mere om dataudveksling via ØDUP – Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt

Ved alle E-Bilag udvekslinger i Navision Stat via NemHandel, herunder integration med IndFak, følges de standarder, der er udmeldt af Digitaliseringsstyrelsen, det vil sige for både xml-format, protokolstruktur og infrastruktur.

Læs mere om NemHandel på nemhandel.dk - åbner nyt vindue.