ØDUP – Økonomistyrelsens integrationsplatform

Økonomistyrelsens ØkonomiDataUdvekslingsPunkt (ØDUP) er et system til kommunikation mellem Økonomistyrelsen og institutioner samt virksomheder.

ØDUP er Økonomistyrelsens økonomidataudvekslingspunkt og knudepunkt for kommunikation mellem Økonomistyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere.

ØDUP er et postkasse-baseret kommunikations-system (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ.

ØDUP kan validere data, der afleveres. Alle data, som Økonomistyrelsens centrale systemer og institutionerne udveksler, vil efterhånden overgå til at køre over ØDUP.

I gang med ØDUP

For at kunne hente og modtage data via ØDUP, skal I som institution have en partneraftale samt en brugerkode.

En partneraftale er en konto i ØDUP. En partneraftale har en indbakke og en udbakke. I indbakken ligger alle data fra Økonomistyrelsens centrale systemer eller andre systemer, som er sendt til den pågældende partneraftale. I udbakken vil de data ligge, som institutionen har sendt til andre via partneraftalen. Til en partneraftale er der knyttet et antal SLS Løngrupper og SKS bogføringskredse.

Skal institutionen have oprettet en ny partneraftale rettes henvendelse til systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Institutionen har ved egen drift af NS/ØDUP invokeren bandt andet ansvaret for følgende:

 • Driften af sin egen server og al software herpå
 • Overvågning af partneraftalen i ØDUP
 • Anmode om at oprette og nedlægge brugere i ØDUP

Øvrige institutioner driftes af Statens It og andre hostingpartnere og skal derfor ikke gøre noget.

Økonomistyrelsen skal sikre følgende:

 • De data som institutionen skal hente, ligger i institutionens partneraftale i ØDUP
 • De finansposter, som institutionen afleverer, skal hentes ind i SKS, så statsregnskabet kan dannes
 • Oprette og nedlægge brugere i ØDUP

Nedenstående gælder kun hvis institutionen selv drifter NS/ØDUP invokeren.

På institutionens server: Windows eventlog på institutionens server skal overvåges hver dag. Hvis der er fejl i loggen skal fejlen aflæses.

I institutionens partneraftale på ØDUP: Kontroller jævnligt – gerne dagligt – at alle filer i institutionens partneraftale har status Godkendt (der vil dog være visse undtagelser).

Hvis der observeres uregelmæssigheder i partneraftalen, skal eventloggen på institutionens server undersøges.

Bruger-login til ØDUP er delvist case sensitivt (der skelnes mellem store og små bogstaver). Det vil sige det er muligt, at logge ind på ØDUP med bruger eller password tastet i forkert case, men det er ikke muligt, at hente data. Det er derfor vigtigt, at bruger-login skrives nøjagtigt som fremsendt fra Økonomistyrelsen.

Meddelelserne kan komme, hvis der ikke er udvekslet data mellem ØDUP og institutionens server. Der vil typisk være noget galt med forbindelsen mellem ØDUP og institutionens server. Men det kan også skyldes, at SQLServerAgent ikke kører eller, at synkronisering- og/eller eksportjob er fejlet af forskellige årsager.

En it-medarbejder med adgang til serveren kan eventuelt undersøge dette.

Brugervejledning til ØDUP

Hent brugervejledning til ØDUP (pdf)

Henvendelse skal ske til systemsupporten ved:

 • Ny partneraftale
 • Ændring af opsætning af partneraftale
 • Oprettelse eller sletning af en bruger
 • Nyt password til en bruger
 • Oplåsning af adgangen for en bruger, som er blevet låst ude fra systemet
 • Ændring i en allerede oprettet brugers rettigheder

Kontakt systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration