ØDUP – Økonomistyrelsens integrationsplatform

Økonomistyrelsens ØkonomiDataUdvekslingsPunkt (ØDUP) er et system til kommunikation mellem Økonomistyrelsen og institutioner samt virksomheder.

ØDUP er Økonomistyrelsens økonomidataudvekslingspunkt og knudepunkt for kommunikation mellem Økonomistyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere.

ØDUP er et postkasse-baseret kommunikations-system (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ.

ØDUP kan validere data, der afleveres. Alle data, som Økonomistyrelsens centrale systemer og institutionerne udveksler, vil efterhånden overgå til at køre over ØDUP.

I gang med ØDUP

For at kunne hente og modtage data via ØDUP, skal I som institution have en partneraftale samt en brugerkode.

Ændring af kontaktoplysninger

For at sikre, at vi har de rette kontaktoplysninger i forhold til digitale uddata, skal der gives besked, hvis disse oplysninger ændres.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  1. Partneraftalenummer (fx PA85858)
  2. Kontaktmailadresse (fx en fællespostkasse)
  3. Kontaktpersonens navn og telefonnummer

Filhenter

Program til at hente uddata

Økonomistyrelsen leverer et program, der kan hente PDF-filerne fra ØDUP. Programmet kan installeres på en PC eller en server. I tilknytning til hver lønkørsel, henter man de forskellige PDF-filer.

Læs mere om ØDUP-filhenter her (pdf)

For at hente PDF-filer fra Økonomistyrelsens Løn- og Pensionssystem, skal I have installeret programmet ØDUP-filhenter.

Download ØDUP filhenter

Filstørrelse er 192mb, så vær opmærksom på, at det godt kan tage op til 10 minutter at hente programmet.

Brugervejledning til ØDUP

Hent brugervejledning til ØDUP (pdf)

Henvendelse skal ske til systemsupporten ved:

  • Ny partneraftale
  • Ændring af opsætning af partneraftale
  • Oprettelse eller sletning af en bruger
  • Nyt password til en bruger
  • Oplåsning af adgangen for en bruger, som er blevet låst ude fra systemet
  • Ændring i en allerede oprettet brugers rettigheder

Kontakt systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration