Ansvarsfordeling

Du finder den overordnede rolle- og ansvarsfordeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne af listerne her under.

Institutionens ansvar ved anvendelse af CIP

Statslige og selvejende institutioner der anvender CIP, er ansvarlig for at;

 • informere Økonomistyrelsen om hvilke integrationer institutionen ønsker at abonnere på
 • modtage notifikationer fra CIP i rette funktionspostkasse
 • hente de data der er indgået aftale om og som  afventer i CIP
 • Levere de data til CIP, som der er indgået aftale om.
 • anmode om oprettelse og nedlæggelse brugere i CIP
 • Levere de data til CIP, som der er indgået aftale om.Anmode om oprettelse og nedlæggelse brugere i CIP gennem Statens Administrations Serviceportal
 • Installere og konfigurere Filhenter. Læs mere herom under Brugervejledning og installation.

Institutioner, der selv drifter ØDUP- eller CIP -invokeren, har herudover ansvaret for driften af egen server og al software herpå.

Økonomistyrelsens ansvar i forbindelse med CIP

Det er Økonomistyrelsen ansvar at;

 • sikre at CIP er tilgængelig og at Økonomistyrelsens servicemål i øvrigt overholdes
 • sikre at CIP lever op til gældende sikkerhedskrav, at der tages backup m.v.
 • de data som institutionen skal hente, ligger i institutionens partner i CIP
 • de finansposter, som institutionen afleverer, hentes ind i SKS, så statsregnskabet kan dannes
 • de data, som institutionen i øvrigt leverer til de fællesstatslige systemer hentes ind i det rette system
 • oprette og nedlægge brugere i CIP efter forespørgsel fra institutionerne

Du kan læse en uddybet rolle og ansvarsfordelingen her:

Ansvarsfordeling for Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform.pdf

Siden er under udarbejdelse

Opdateret 25.06.2021