Daglig drift af ØDUP

OBS: Bemærk, at ØDUP er under udfasning, og at du kan finde oplysninger om Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform her. 

Integrationsplatform - CIP

Den daglige drift hos Institutionen

Nedenstående gælder kun hvis institutionen selv drifter NS/ØDUP invokeren.

På institutionens server: Windows eventlog på institutionens server skal overvåges hver dag. Hvis der er fejl i loggen skal fejlen aflæses.

I institutionens partneraftale på ØDUP: Kontroller jævnligt – gerne dagligt – at alle filer i institutionens partneraftale har status Godkendt (der vil dog være visse undtagelser).

Hvis der observeres uregelmæssigheder i partneraftalen, skal eventloggen på institutionens server undersøges.

Jeg kan logge på ØDUP, men kan ikke tilgå partneraftalen

Bruger-login til ØDUP er case sensitivt (der skelnes mellem store og små bogstaver). Det vil sige det er muligt, at logge ind på ØDUP med bruger eller password tastet i forkert case, men det er ikke muligt, at hente data. Det er derfor vigtigt, at bruger-login skrives nøjagtigt som fremsendt fra Økonomistyrelsen.