Partneraftale

OBS: Bemærk, at ØDUP er under udfasning, og at du kan finde oplysninger om Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform her. 

Integrationsplatform - CIP

Formålet med en partneraftale i ØDUP

En partneraftale er en udvekslingspostkasse i ØDUP. En partneraftale har en indbakke og en udbakke. I indbakken ligger alle data fra Økonomistyrelsens centrale systemer eller andre systemer, som er sendt til den pågældende partneraftale. I udbakken vil de data ligge, som institutionen har sendt til andre via partneraftalen. Til en partneraftale er der knyttet et antal SLS Løngrupper og SKS bogføringskredse.

Sådan bestilles en partneraftale

Skal institutionen have oprettet en ny partneraftale rettes henvendelse til systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration.