Ansvarsfordeling

OBS: Bemærk, at ØDUP er under udfasning, og at du kan finde oplysninger om Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform her. 

Integrationsplatform - CIP

Institutionens ansvar i forbindelse med ØDUP

Institutionen har ved egen drift af NS/ØDUP invokeren bandt andet ansvaret for følgende:

  • Driften af sin egen server og al software herpå
  • Overvågning af partneraftalen i ØDUP
  • Anmode om at oprette og nedlægge brugere i ØDUP

Øvrige institutioner driftes af Statens It og andre hostingpartnere og skal derfor ikke gøre noget.

Økonomistyrelsens ansvaret i forbindelse med ØDUP

Økonomistyrelsen skal sikre følgende:

  • De data som institutionen skal hente, ligger i institutionens partneraftale i ØDUP
  • De finansposter, som institutionen afleverer, skal hentes ind i SKS, så statsregnskabet kan dannes
  • Oprette og nedlægge brugere i ØDUP