Regulering af anlægsprojekter

Læs nærmere om brug af indeks til regulering af anlægsprojekter.

Ved beregningen af totaludgiften for et anlægsprojekt skal der foretages regulering af restudgiften, således at denne på finanslovforslaget opføres i finansårets prisniveau. Se eksempel på Anlægsskemaer. Principperne for reguleringen er også nærmere beskrevet her.

Totaludgiften for anlægsprojekter har siden 1991 været knyttet til udviklingen i Danmarks Statistiks reguleringsindeks for boligbyggeri. Danmarks Statistik offentliggør ikke længere reguleringsindekset for boligbyggeri, som derfor fra og med december 2003 erstattes af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks.

Ved fastprisberegninger af totaludgiften på et anlægsprojekt skal udgiften i det enkelte år derfor fra og med 2004 reguleres i forhold til Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks pr. 15. august det pågældende finansår.
 
På tilsvarende vis anvendes også Danmarks Statistiks indeks, såfremt der som led i regnskabsaflæggelsen foretages en regulering af totaludgiften til et ændret prisniveau i forhold forudsætningerne på finansloven.
 
Nedenfor vises de relevante indeks:

Reguleringsindeks vedr. anlæg

  Forudsætninger på finansloven Montagehusindeks pr. 1/1 Reguleringsindeks pr. 1/7  Byggeomkostnings-indeks pr. 15/8 1) 
1985  463 
1986  480 
1987  495  506  103 
1988  512  541 108
1989  545  568  114 
1990  585  605  119 

 

  Forudsætninger på finansloven  Montagehusindeks pr. 1/1  Reguleringsindeks pr. 1/7  Byggeomkostnings-indeks pr. 15/8 1) 
1991  123  125 
1992  128  128 
1993  130  130 
1994  133  133 
1995  137  138 
1996  140  142 
1997  146  146 
1998  150  150 
1999  155  156 
2000 159 - 159,3  93,1
2001 164 - 164,9  96,4
2002 168,8 - 168,5  98,5
2003 172,9 - 172,8  101,0
2004 177,2 - - -

 

  Forudsætninger på finansloven  Byggeomkostningsindeks pr. 15/8 1) 
2004  103,5 103,3 
2005  105,6  105,9 
2006  107,3  111,2 
2007  110,3  118,6 
2008  117,1  121,4 
2009  127,4  120,1 
2010  127,9  121,9 
2011  124,1  126,9 
2012  125,1  129,5 
2013 130,3 131,7
2014 131,6 133,6
2015 134,3 136,1
2016 135,7 2)
2017 139,0 -

 

  Forudsætninger på finansloven  Byggeomkostningsindeks pr. 15/8     
2016  101,2 2) 101,6
2017 103,6 2) 102,4
2018 107,1  104,4
2019 107,6 104,8
2020 109,1 105,6
2021 108,8 110,7
2022 109,7 123,2
2023 118,3 125,9
2024 133,0 -
2025 136,1 -

1) Ved omregning fra reguleringsindeks til byggeomkostningsindeks før 2004 anvendes følgende formel:

Byggeomkostningsindeks=reguleringsindeks x 0,5843, som angiver byggeomkostningsindekset pr. 1. juli det pågældende år.

2) Det bemærkes, at Danmarks Statistik har ændret basisår til 2015 i opgørelsen af byggeomkostningsindekset (byggeomkostningsindekset i 3. kvartal 2015 er opgjort til 100,2). Dette påvirker indeksenes niveauer, men ikke den procentvise udvikling. Fsva. 2016 og 2017 er forudsætningen på finansloven omregnet til det nye basisår pba. det nye indeks og den forudsatte vækst på FL16 og FL17.    

Anm: Forudsætningerne på finansloven er baseret på byggeomkostningsindekset opgjort af Danmarks Statistik, som fremskrives med det generelle pris- og lønindeks.

Der henvises i øvrigt til Danmarks Statistiks vejledninger mv. på www.dst.dk/byggeindeks.

Der er oprettet et indeks til regulering af vejanlægsprojekter. Totaludgiften på vejprojekter skal reguleres med ovenstående reguleringsindeks vedr. anlæg til og med 2006. Fra og med 2007 skal totaludgiften reguleres i forhold til Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg af veje pr. 15. september det pågældende finansår, jf. nedenfor.

Reguleringsindeks vedr. veje

  Forudsætninger på finansloven  Omkostningsindeks for anlæg af veje pr. 15/9 
2007  151,2  158,89 
2008  158,2  171,64 
2009  170,70  164,24 
2010  180,85  169,95 
2011  169,70  178,53 
2012  174,40  183,15 
2013  183,38  181,83 
2014  186,09  179,79 
2015  185,48  175,18 
2016 182,68 1)
2017 178,88 -

 

  Forudsætninger på finansloven Omkostningsindeks for anlæg af veje pr. 15/9
2016  98,75 1) 102,39 
2017  96,68 1) 105,95
2018  100,64  112,81
2019 103,86 110,31
2020 110,00 107,77
2021 106,80 119,46
2022 104,40 134,77
2023 118,80 137,58
2024 135,30 -
2025 138,30 -

1) Det bemærkes, at Danmarks Statistik har ændret basisår i 2015 i opgørelsen af omkostningsindeks for anlæg af veje (omkostningsindekset for anlæg af veje i 3. kvartal 2015 er opgjort til 100,25).  Dette påvirker indeksenes niveau, men ikke den procentvise udvikling. Fsva. 2016 og 2017 er forudsætningen på finansloven omregnet til det nye basisår pba. det nye indeks og den forudsatte vækst på FL16 og FL17.

Anm: Forudsætningerne på finansloven er baseret på omkostningsindekset for anlæg af veje opgjort af Danmarks Statistik, som fremskrives med det generelle pris- og lønindeks.