Fastprisberegninger

Læs nærmere om brug af indeks til fastprisberegninger.

Ved PL-opregningen af ministeriernes rammer anvendes den samlede opregning for de forskellige indeks for lønninger, køb af varer og tjenester, anlæg, overførselsindkomster mv., jf. Pris- og lønforudsætninger.
 
Til brug for fastprisberegninger er der imidlertid behov for at se på den faktiske pris- og lønudvikling eller de reviderede skøn, som er anvendt i PL-opregningen. I nedenstående tabel vises udviklingen i det statslige lønindeks, forbrugerpriser, nettopriser, satsreguleringen mv. Disse indeks ligger bl.a. til grund for beregningen af de indeks for de enkelte udgiftsområder, som anvendes ved fastprisberegninger i aktivitets- og virksomhedsoversigter på finansloven.

Pris- og lønforudsætninger

Årlig stigning i pct.   Lønninger  Forbrugerpriser  Generel pris- og lønstigning 1)
1992 2,7 2,1 2,5
1993 2,2 1,2 1,8
1994 2,0 2,0 2,0
1995 1,7 2,1 1,9
1996  2,8 2,2 2,6
1997  2,6 2,2 2,4
1998  3,2 1,8 2,6
1999  3,0 2,5 2,8 
2000  2,3 2,9 2,5
2001 3,9 2,4 3,3
2002 2,5 2,4 2,5
2003 2,4 2,1 2,3
2004 2,5 1,2 2,0
2005 2,5 1,8 2,2
2006 1,5 1,9 1,7
2007 2,5 1,7 2,2
2008 3,8 3,4 3,6
2009 4,2 1,3 3,0
2010 2,1 2,3 2,2
2011 0,3 2,8 1,3
2012 1,0 2,4 1,6
2013 0,3 0,8 0,5
2014 0,3 0,6 0,4
2015 0,5 0,5 0,5
2016 0,7 0,3 0,5
2017 1,2 1,1 1,2
2018 2,7 0,8 1,9
2019 1,7 0,8 1,3
2020 1,5 0,4 1,1
2021 0,8 1,9 1,2
2022 2,0 7,7 4,3
2023 2,0 3,3 2,5
2024 5,2 2,1 4,0
2025 3,2 2,1 2,8

 

 

Årlig stigning i pct. Satsregulering  Nettopriser  Anlægsudgifter  Vejanlægsudgifter 
1992  2,0 2,1     
1993  3,2  1,4     
1994  -3,5 2)  1,7    
1995  0,4  1,9    
1996  2,4 3)  2,0    
1997  0,3 3)  2,2    
1998  2,4  1,4     
1999  2,6 2,1     
2000  3,2  3,2    
2001 3,2 2,4    
2002 2,7 2,5    
2003 3,2 2,3    
2004 2,9 1,4    
2005 2,0 2,0 2,5 6,1
2006 2,0 2,0 5,0 3,6
2007 2,4 1,9 6,7 5,7
2008 2,9 3,8 2,4 8,0
2009 3,1 2,0 -1,1 -4,3
2010 3,7 2,0 1,5 3,5
2011 1,9 2,5 4,1 5,0
2012 2,9 1,9 2,0 2,6
2013 1,6 0,9 1,8 -0,7
2014 1,8 0,8 1,3 -1,1
2015 1,5 0,7 1,8 -2,6
2016 1,4 0,5 1,4
2,1
2017 2,0 1,2 0,8
3,5
2018 2,0 0,9 2,0
6,5
2019 2,0 0,9 0,4
-2,2
2020 2,0 0,4 0,8
-2,3
2021 2,0 1,5 4,8 10,8
2022 1,2 7,7 11,3
12,8
2023 2,7 4,0 2,2
2,1
2024 3,2 2,0 4,04) 4,04)
2025 3,6 1,9 2,84) 2,84)

Anm: For forbruger- og nettopriser angiver tabellen Danmarks Statistiks opgjorte stigningstakter, mens den statslige lønudvikling er baseret på Finansministeriets seneste opgørelse til PL-opregningen. Satsreguleringen er endeligt opgjort i juni året før, mens prisstigningerne for anlægs- og vejudgifter opgøres endeligt året efter baseret på omkostningsindeks fra Danmarks Statistik.

1) Beregnet som et vægtet gennemsnit af stigningen i lønninger (60 pct.) og forbrugerpriser (40 pct.).

2) Fra og med 1994 reguleres de sociale ydelser pr. 1. januar mod tidligere 1. juli. Det indebærer, at den udmeldte satsreguleringsprocent på -2,0 pct. i deflaterings øjemed justeres til de anførte -3,5 pct. i 1994.

3) Satsreguleringen for 1996 blev i første omgang ukorrekt opgjort til 2,4 pct., hvorimod den korrekte regulering for 1996 efterfølgende kunne opgøres til 1,7 pct. I 1997 blev satsreguleringsprocenten som udgangspunkt opgjort til 1,0 pct., men niveaukorrigeret for den ukorrekte opgørelse året før med -0,7 pct.-enheder blev den faktiske satsregulering i 1997 reduceret til 0,3 pct. Satsreguleringsprocenten bliver bekendtgjort i august. 

4) Approksimeres fremadrettet ved det generelle pris- og lønindeks.