Forrentning af anlægsaktiver

Læs nærmere om brug af indeks til forrentning af anlægsaktiver.

Statsvirksomhederne har til og med 1996 skulle beregne en forrentning af deres anlægsaktiver og medtage denne på statsregnskabet. Fra 1997 skal der ikke længere indgå beregnet forrentning ved tildelingen af bevillinger samt ved aflæggelsen af statsregnskabet.

Til brug for økonomiske opgørelser i forbindelse med priskalkulation eller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen kan det dog fortsat være relevant at medtage beregnet forrentning.

Indtil 1990 blev anvendt en fast forrentningsfaktor. Denne forrentningsfaktor var til og med 1981 på 4,5 pct., hvorefter den fra 1982 blev hævet til 9,0 pct. Fra 1991 blev forrentningsfaktoren ændret, således at den nu fastsættes som gennemsnittet af de sidste tre års rente på statspapirer med en restløbetid på over 3 år.

Fra 2002 og fremefter fastsættes forrentningsfaktoren som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år. Dvs. forrentningsfaktoren til brug for 2025 er beregnet som den gennemsnitlige effektive rente af 5-årige statspapirer for 2021, 2022 og 2023.

I nedenstående tabel vises de anvendte forrentningsfaktorer siden 1992.

Statsvirksomhedernes forrentningsfaktor

År 

Forrentningsfaktor for anlægskapitalen i statsvirksomheder
(i pct. afrundet til en decimal) 

1992  10,2 
1993  10,0 
1994  9,8 
1995  8,7 
1996  8,1 
1997  7,6 
1998  7,4 
1999  6,7 
2000  5,7 
2001 5,0
2002 4,9
2003 4,9
2004 5,0
2005 4,3
2006 3,8
2007 3,3
2008 3,3
2009 3,6
2010 4,0
2011 3,8
2012 3,1
2013 2,4
2014 1,5
2015 1,1
2016 0,6
2017 0,5
2018 0,1
2019 -0,1
2020 -0,1
2021 -0,2
2022 -0,4
2023 -0,5
2024 0,0
2025 1,2