Center for Digitale Løsninger

Her finder du en oversigt over kontorerne i Center for Digitale Løsninger.

Styring og Informationssikkerhed

Kontorchef Kristoffer Lange

Opgaver:

 • Rådgivning om informationssikkerhed, teknisk sikkerhed og GDPR i Økonomistyrelsen og på tværs af porteføljen af fælles digitale løsninger i staten
 • Styring på tværs af de fælles digitale løsninger, herunder it-styring, revision og tilsyn, samt leverandørstyring
 • Udvikling og koordinering af strategi, metoder, tværgående aktiviteter og kommunikation i Center for Digitale Løsninger
 • Sekretariatsopgaver i Center for Digitale Løsninger

Læs mere om Kontor for Styring og Informationssikkerhed

Økonomisystemer

Kontorchef Carina Priess Sørensen

Kontoret har ansvar for at systemunderstøtte den statslige decentrale økonomistyring, aflæggelse af statsregnskab og udarbejdelse af finansloven. Vores kunder er omkring 400 statslige og statslige selvejende institutioner med ca. 100.000 brugere.

Opgaver:

 • Systemansvar, drift og videreudvikling af Navision Stat, Statens Digitale Indkøb (SDI), IndFak, RejsUd, Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL), Statens Koncernsystem (SKS), Statens Bevillingslovsystem (SB) samt Statens Budgetsystem (SBS)
 • Sparring internt og eksternt
 • Analytisk og teknisk support (level 2 og 3)

Læs mere om Kontor for Økonomisystemer

Løn- og Pensionssystem

Kontorchef Jakob Panduro

Opgaver:

 • Systemejerskab, drift, forvaltning og udvikling af lønløsningen
 • Systemejerskabet omfatter:
  • Statens lønløsning SLS/HRløn
  • Statens pensionssystem SP
 • Implementering af nye versioner/releases/changes for omfattede systemer
 • Leverandørstyring af drifts- og videreudviklingsleverandørerne for omfattede systemer
 • Afvikling af løn- og pensionskørsler to gange pr. måned
 • Vedligeholdelse af overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige regler i systemet som grundlag for løn- og pensionskørslerne
 • Strategisk videreudvikling af systemporteføljen på lønområdet
 • Deltage i udvikling af metoder og strategi samt andre tværgående aktiviteter for systemcentret

Læs mere om Kontor for Løn- og Pensionssystem her

BI, Implementering og Arkitektur

Kontorchef Brian Arreborg Hansen

Opgaver:

 • Systemejerskab, udvikling, drift og forvaltning af tværgående systemkomponenter (ØDUP, SSO)
 • Systemejerskab, udvikling, drift og forvaltning af Statens-BI, herunder:
  • Statens BI-LDV (Lokalt Data Varehus)
  • Statens BI-IA (IndkøbsAnalyse)
  • Statens BI ISOLA
  • Statens BI-SKS
  • Videreudvikling af den tværgående arkitektur, herunder implementering af ny integrationsstrategi og integrationsplatform
 • Implementering af Økonomistyrelsens systemer til nye kunder
 • Implementering af nye systemer/versioner på tværs af staten
 • Udvikling af tværgående arkitektur, herunder implementering
 • Konsulentydelser i forbindelse med opsætning og anvendelse af systemerne, herunder ressortændringer
 • Forvaltning af driftsaftaler på Navision Stat og Statens BI-LDV

HR- og Kompetencesystemer

Per Helmer Roos

Kontorchef Per Helmer Roos

Opgaver:

 • Systemejerskab, drift, forvaltning og udvikling af systemer tilknyttet HR- og personaleområdet
 • Systemejerskabet omfatter:
  • Statens rekrutteringssystem Statens eRekruttering
  • Statens kompetence- og e-læringsplatform Campus
 • Implementering af nye versioner/releases/changes for omfattede systemer
 • Leverandørstyring af drifts- og videreudviklingsleverandørerne for omfattede systemer
 • Strategisk videreudvikling af systemporteføljen HR- og personaleområdet i form af
  • Projekt HR-Løsning
 • Deltage i udvikling af metoder og strategi samt andre tværgående aktiviteter for systemcentret