Kontor for Styring og Informationssikkerhed

""

Vi understøtter sikkerheden i og sikrer en sammenhængende styring af de fælles digitale løsninger i staten. Vores kunder er omkring 400 statslige og statslige selvejende institutioner med ca. 100.000 brugere.

Vi sætter sikkerheden i højsædet

Vi bidrager til at højne sikkerheden i Økonomistyrelsen såvel som i de fællesstatslige digitale løsninger. Det betyder, at vi løbende vurderer de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, så vi sørger for, at sikkerheden skaber mest mulig værdi, og at vi sikrer ISO- og GDPR-compliance.

Det gør vi blandt andet ved at bistå hele styrelsen i arbejdet med implementering af sikkerhedsstandarder, risikovurderinger mv., ligesom vi gennemfører awareness-aktiviteter og rådgiver om persondatabeskyttelse og databehandleraftaler.

Vi skaber en sammenhængende styring

Vi arbejder med at udvikle og koordinere strategier og metoder, så vi sikrer en sammenhængende styring på tværs af de fællesstatslige digitale løsninger. En sammenhængende styring af løsningerne er afgørende for, at vi kan understøtte en optimal drift, og for at vi kan sikre, at vores kunders behov bliver mødt.

Vi har derfor et stort fokus på områder som kommunikation og it-leverandørstyring. Det tværgående sigte i vores arbejde giver en stor samarbejdsflade til hele Center for Digitale Løsninger og til de øvrige kontorer i Økonomistyrelsen.

Vi er stærke profiler, som udvikler os sammen

Vi er et tværfagligt kontor med fagligt dygtige og ambitiøse kollegaer i et godt arbejdsmiljø med en uformel tone og en stærk holdånd. Vores mange forskelligartede opgaver giver gode muligheder for at tage ansvar og bringe forskellige kompetencer i spil.

Der er altid et højt tempo på kontoret, men vi har aldrig for travlt til sociale arrangementer, da vi mener, at et godt samarbejde er afgørende for at skabe en god arbejdsplads. Vi vægter desuden en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at vide mere om kontoret, er du meget velkommen til at tage fat i kontorchef Kristoffer Lange på mail .