Center for Koncernstyring

Her finder du en oversigt over kontorerne i Center for Koncernstyring.

Koncern HR

Kst. kontorchef Susanne Haurholm Clausen

 

Opgaver:

 • Rådgivning af koncernens direktioner og ledere i HR-relaterede spørgsmål
 • Bidrag til udvikling af Finansministeriets eksterne dagsordner inden for HR- og arbejdsgiverfeltet, sammenhængende styring, fælles løsninger og systemområdet
 • Personalerelaterede opgaver ved organisationsændringer, ressortdelinger m.m.
 • Personaleadministrative opgaver
 • Tidsregistrering og fraværsadministration
 • Systemadministration på HR-området
 • HR-relateret ledelsesinformation og løbende analyser
 • Trivselsmålinger m.m.
 • Personalepolitikker og retningslinjer
 • Personalejura og aftaler
 • Aktindsigter i interne personaleforhold
 • Rekruttering og onboarding
 • Medarbejderudvikling og karriereveje
 • Lederudvikling og -evalueringer
 • Understøttelse og udvikling af PULS

Koncernøkonomi

Kontorchef Frederik Greisen

"Billede af Frederik Greisen."

Opgaver:

 • Drifts-, investerings-, likviditets-, projekt- og lønbudget
 • Løbende budgetsager og interne budgetanalyser
 • Ledelsesinformation
 • Årsrapporter
 • Finanslovsprocesser (FL, TB)
 • Opfølgning på business cases
 • Koncernstyring
 • Indkøb i Finansministeriets koncern
 • Resultat- og direktørkontrakter
 • Regnskab
 • Kreditor- og debitoradministration
 • Øvrige regnskabsmæssige opgaver
 • Sekretariatsbetjening af driftsledelsen

Koncernservice

Kontorchef Rasmus Buhl Møller

"Billede af Rasmus Buhl Møller."

Opgaver:

 • Drift, optimering og vedligehold af koncernens bygninger, fysiske rammer, indretning og services
 • Rådgivning og koordinering i forbindelse med flytninger og ombygninger i koncernen
 • indkøb og optimering af møbler og inventar
 • Koordinering og sekretariatsbetjening af arbejdsmiljø og beredskab i koncernens styrelser
 • Support af telefoner, tablets og mobilt bredbånd
 • Betjentordning for koncernens institutioner
 • Koordinering af kantinedrift samt frugt- og kaffeordning
 • Indkøb og drift af multifunktionsmaskiner, kontorartikler og av-udstyr
 • Varetagelse af reception og omstilling
 • Håndtering af administrative opgaver via sekretærcenter
 • Varetagelse af reservechaufførordningen for ministerchauffører og ministerkørsel efter aftale