Center for Indkøb og Udbud

Centret har til formål at understøtte professionelle, effektive og grønne indkøb i staten gennem brugbare løsninger til kunder og samarbejdspartnere. Det skal ske ved at yde højt kvalificeret rådgivning, koordinere og drive Statens Indkøbsprogram, tilbyde kompetenceudvikling til indkøbere og understøtte den politiske dagsorden på indkøbsområdet.

Her finder du en oversigt over kontorerne i Center for Indkøb og Udbud.

Statens Indkøb

Kontorchef Mette Krog Jensen

 

Opgaver:

 • Udbud og kontraktstyring af fællesstatslige rammeaftaler i Statens Indkøbsprogram
 • Samarbejde og koordination med SKI om aftaler i Statens Indkøbsprogram, der udbydes og kontraktstyres af SKI
 • Policyopgaver i tilknytning til offentligt indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse, herunder implementeringen af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb
 • Udbredelse af digitalt indkøb (e-handel) i staten
 • Nye løftestænger til effektivisering af indkøbet i staten
 • Dataejerskab for Økonomistyrelsens data på indkøbsområdet, herunder løbende forbedringr af datakvaliteten
 • Tværoffentligt indkøbsstrategisk samarbejde

Jura & Rådgivning

Kontorchef Maria Haugaard

Opgaver:

 • Drift af Rådgivningsenheden - Statens indkøb i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Rådgivningsenheden hjælper statslige institutioner med rådgivning, sparring og gennemførelse af opgaver vedr. indkøb, udbud og kontrakter
 • Juridisk bistand til udbud og kontraktstyring af Økonomistyrelsens aftaler under Statens Indkøbsprogram
 • Juridisk rådgivning til koncernen vedrørende udbud og kontrakter
 • Kompetenceudviklingsforløb for indkøbere og udbudsjurister i staten
 • Policy-opgaver knyttet til udbudslovgivningen