Økonomistyrelsen – hele statens styrelse

I Økonomistyrelsen har vi hele staten som arbejdsplads. Vi udvikler og driver fælles løsninger, som skal understøtte sikker og effektiv drift. På den måde hjælper vi vores kollegaer i de statslige og selvejende organisationer med at skabe mest mulig værdi med deres kerneopgaver. Vores opgaver omfatter digitale, analytiske og rådgivende fællesstatslige løsninger, fastsættelse af regler for økonomiforvaltning, og vi bidrager med viden og løsninger, der både fremmer effektiv drift og bidrager til den grønne omstilling. Vi sætter samtidig en ære i at gøre det i fællesskab og i tæt dialog med vores kollegaer på tværs af staten.

På den måde er Økonomistyrelsen ”hele statens styrelse”. Og derfor spænder vores opgaver bredt, og de udvikler sig løbende i takt med behovene hos vores kollegaer i resten af staten.

Økonomistyrelsen har fire kerneopgaver – læs mere ved at klikke på pilene.

Økonomistyrelsens fire kerneopgaver

Vi er en vidensorganisation, der rådgiver om og gennemfører:

Vi er en IT-organisation, der:

 • Udvikler, driver og implementerer et effektivt og sikkert digitalt back office i staten med en række fælles systemer inden for løn, økonomistyring, regnskab, HR og kompetenceudvikling.
  Læs mere om vores it-systemer her
 • Udvikler BI-løsninger, der sikrer datadrevne beslutningsprocesser og ledelsesinformation i de statslige institutioner ved bl.a. indsamling og udstilling af tværstatslig data.
  Læs mere om Business Intelligens-løsninger her 
 • Udvikler og efterprøver automatiseringsløsninger, der sikrer mere effektive arbejdsgange og skaber mest mulig effekt med de givne ressourcer.
  Læs mere om automatiseringer her

Vi udvikler og understøtter sikker og effektiv forvaltning, idet vi:

Vi er ansvarlige for Finansministeriets økonomi-, HR- og servicefunktioner, der:

 • Understøtter effektiv ressourceudnyttelse i Finansministeriets koncern
 • Arbejder med driften og udviklingen af Finansministeriets institutioner som attraktiv arbejdsplads
 • Er sparringspartner for chefer og direktioner
 • Leverer økonomistyring og ledelsesinformation
 • Er ansvarlige for den tværstatslige ministerchaufførordning

I Økonomistyrelsen har vi tre fælles værdier, som udgør rammen for, hvordan vi går til vores opgaveløsning. De rammesætter, hvad andre kan forvente af os, og hvad vi forventer af hinanden som kollegaer  læs dem herunder.

Økonomistyrelsens værdigrundlag

​Vi har fokus på inddragelse af vores brugere i hele staten med henblik på at kunne hjælpe og rådgive bedst muligt. Vi er opmærksomme på vores kollegaer og forsøger altid at spille hinanden gode.

​Vi opsøger viden for at lære nyt og udvikle effektive løsninger til hele staten. Vi udfordrer det eksisterende, fordi vi brænder for at forbedre den offentlige sektor og udvikle os selv.

Vi tager ansvar for, at vores ydelser fungerer i praksis. Vi kender staten og er garant for holdbare, sammenhængende og gennemtænkte løsninger.

Økonomistyrelsens aktuelle mål for året kan læses i mål- og resultatplanen.

Læs mål- og resultatplanen for 2023 her

Økonomistyrelsen er en del af Finansministeriets koncern og arbejder derfor inden for rammerne af Finansministeriets overordnede mission og vision:

Finansministeriets mission og vision

Mission

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet, sikrer effektivisering af den offentlige sektor samt fremmer en holdbar klima- og miljøudvikling.

Vision

Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere.
Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.