Resultatløn til Økonomistyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementchefens vurdering af direktørens samlede performance over
året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan samt driftsdokument.

Udmøntningen for 2022 udgør 125.000 kr.

Udmøntningen for 2021 (august-december) udgør 55.000 kr.