Kontor for Økonomisystemer

Vi skaber økonomisystemer til statens arbejdspladser med fokus på fremtidens behov, ny teknologi og sikker drift.

Kontor for Økonomisystemer har en kontorchef, tre teamledere og 45 medarbejdere.

Mød her nogle af kontorets medarbejdere

8 økonomisystemer 

Vi holder de statslige økonomisystemer knivskarpe og står for videreudvikling og vedligeholdelse af:

  • Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL)
  • Statens Koncernsystem (SKS)
  • Statens Bevillingslovssystem (SB)
  • Statens Budgetsystem (SBS)
  • Statens økonomisystem (Navision Stat)
  • Statens Digitale Indkøb (SDI)
  • Indkøbs- og fakturahåndteringssystemet (IndFak)
  • Rejseafregning og udlægshåndteringssystemet (RejsUd)

Bemærk, at i løbet af 2024-2025 erstatter SBRL de eksisterende løsninger SKS og SB. Parallelt hermed erstatter SDI den eksisterende løsning IndFak.

Kontoret systemunderstøtter den decentrale økonomistyring i staten, aflæggelse af statsregnskab og udarbejdelse af finansloven. Vores kunder er omkring 400 statslige og statslige selvejende institutioner med ca. 100.000 brugere. 

Vi leverer driftssikre løsninger til staten  

Alle løsningerne understøtter forretningskritiske processer hos vores kunder. Høj driftsstabilitet, tilgængelighed og performance er altid fokus. Ligeledes et højt sikkerhedsniveau, som løbende balanceres i forhold til relevant procesautomatisering.

Vi udvikler til fremtidens behov 

På toppen af sikker drift har vi blik for fremtidige forretningsmæssige behov. Behov, som vi understøtter gennem nye løsninger og ny funktionalitet, hvor vi inddrager ny teknologi, fx via anvendelse af AI og RPA.

Vi har succes med at vælge software og applikationer, som leverer de bedst mulige løsninger til de givne opgaver via en Best Of Breed strategi, som implementeres under hensyn til vores produktstrategier for de enkelte løsninger.

Strategien stiller store krav til integrationssnitfladerne, så brugerne oplever korrekt, rettidig og sømløs dataintegration. Men vi vil mere end dét. Vi har et konstant fokus på, at forretningsprocesserne på toppen af integrationerne giver den bedst mulige brugerrejse mellem de involverede løsninger.

Vi inddrager brugerne og samarbejder på tværs

Vi tilstræber høj grad af åbenhed og transparens om aktuelle opgaver og planlagte løsninger. Vi deler viden med hele organisationen og vores kunder.

Vi inddrager vores kunder repræsentativt - både i driften af eksisterende løsninger, og når vi skaber forbedringer og implementerer nye. Forskellige brugerperspektiver skaber stor værdi - både for vores løsninger og for kundesamarbejdet.

Vil du vide mere?

Hvis du også vil være med til at gøre en forskel for den statslige økonomistyring, er du meget velkommen til at tage fat i kontorchef Carina Priess Sørensen på mobil 20693040 eller mail . 

Se alle ledige stillinger for hele Økonomistyrelsens på vores jobportal