Kursus i intern finansiel kontrol

Kurset klæder dig på til at designe og vedligeholde et effektivt finansielt kontrolmiljø, og at kunne udføre og rapportere på finansielle kontroller.

Hvem er målgruppen for kurset?

Kurset i intern finansiel kontrol er for dig, der arbejder i en økonomifunktion og har brug for en dybere viden om intern finansiel kontrol. Du har typisk et par års erfaring fra en økonomifunktion og har kendskab til grundlæggende controlling, enten som regnskabsmedarbejder eller som økonomipartner.

Hvad indeholder kurset?

Kurset tager afsæt i de statslige regler og vejledninger til intern finansiel kontrol, herunder princippet om funktionsadskillelse og understøttelsen heraf i de fællesstatslige it-systemer, samt roller og ansvar i de tre forsvarslinjer.

Kurset er praksisnært og fokuserer på, hvordan du identificerer og vurderer finansielle risici, og hvordan du kan tilrettelægge, implementere og vedligeholde kontrolsystemer og -processer, der skal imødegå dem. Kurset indeholder desuden metoder og værktøjer til praktisk udførelse af finansielle kontroller og rapportering på kontrollerne.

Kursus i intern finansiel kontrol - opbygning og indhold

: Ovenstående figur beskriver indholdet af de tre forskellige faser som kursus i intern finansiel kontrol består af. Herunder hvad hvert modul konkret indeholder af forskellige faglige områder i forhold til finansiel kontrol. Desuden giver figu-ren et indblik i den overordnede tidsplan for kurset, der i alt varer tre dage.

Læringsmål for kurset

Når du har gennemført kurset vil du:

 • Have kendskab til statslige regler for intern finansiel kontrol
 • Have kendskab til systemunderstøttelsen af intern finansiel kontrol
 • Være i stand til at identificere, analysere og vurdere finansielle risici
 • Vide hvordan man tilrettelægger og implementerer et finansielt kontrolmiljø
 • Være i stand til at udføre praktiske finansielle kontroller
 • Være i stand til at udarbejde rapportering på interne finansielle kontroller
 • Have forståelse for controlleren/kontrolfunktionens rolle i organisationen

Kursets læringsform

Uddannelsen består af holdundervisning med fysisk fremmøde, hvor der vil være en blanding af oplæg, dialog, gruppediskussioner og –øvelser. Kursets 1. og 2. kursusdag ligger i forlængelse af hinanden og afvikles som internat med overnatning. 3. kursusdag finder sted 2-3 uger senere. Du modtager et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført.

Herunder kan du folde læringsmålene ud, og læse mere om hver enkelt kursusdag:

Indhold på kursus i intern finansiel kontrol

Introduktion til intern finansiel kontrol, controlling. Princippet om de tre forsvarslinjer, organisering og ansvar. Styringsramme og internt årshjul for intern kontrol, herunder simuleringsøvelse (spil) i de interne kontrollers årshjul.
Aftenunderholdning: Kreativt spil med fokus på intern kontrol, samt netværk og socialt samvær mellem kursisterne. 

Læringsmål for dag 1:

 • Opnå forståelse for begrebet intern finansiel kontrol kontra controlling
 • Opnå indsigt i modellen for de tre forsvarslinjer, inklusive at opnå:
 • Viden om controllerens rolle og ansvar i forhold til intern kontrol
 • Forståelse for krav og forventninger til controllerens centrale kompetencer som rådgiver for organisationen
 • Indblik i grundlag for tilsynskoncepter
 • Opnå indsigt i praktisk styringsramme for intern finansiel kontrol
 • Få erfaring med at tilrettelægge, designe og vedligeholde et internt finansielt kontrolsystem på baggrund af en vurdering af risici og behov for kontroller (årshjul)
 • Kunne påbegynde handleplan for implementering af internt finansielt kontrolsystem i egen organisation.

Introduktion til risikoanalyse, herunder identifikation, analyse, vurdering og prioritering af finansielle risici. Principperne om funktionsadskillelse og den systemmæssige understøttelse af intern kontrol. Udførelse af analytiske og digitale kontroller. Test og tilsyn med det interne kontrol miljø, samt praktisk udførelse af kontroller, rapportering på brugerrettigheder mv.

Læringsmål for dag 2:

 • Introduktion til de forskellige risikotyper
 • Introduktion til metode til identificering af finansielle risici
 • Værktøjer til vurdering af risici og risikoformlen
 • Forståelse af principperne bag funktionsadskillelse og viden om de fællesstatslige it-systemer
 • Mulighederne ved brug af analytiske kontroller, herunder process mining og Robotics Process Automation (RPA).

Udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Ændringsstyring og vedligeholdelse af det interne kontrolsystem. Ledelsesrapportering på intern finansiel kontrol. Implementering af internt kontrolsystem, samt præsentation og dybdearbejde med handleplan for intern kontrol i kursistens egen institution.

Læringsmål for dag 3:

 • Introduktion til kravene til en regnskabsinstruks, og til hvordan man som controller kan bidrage
 • Indblik i hvad der kendetegner god ledelsesrapportering om interne kontrolsystemer, samt hvor de typiske faldgruber er
 • Redskaber og værktøjer til ændringsstyring, vedligeholdelse og overvågning af kontrolsystemer
 • Kendskab til opmærksomhedspunkter i implementeringsfasen og eventuelle barrierer
 • Metoder til at føre de udarbejdede handleplaner ud i livet.