Statsregnskab 2022

Statsregnskabet for 2022 er fremlagt for Folketinget den 24. marts 2023

Aflæggelse

Samtidig med regnskabets fremlæggelse er Finansministeriets regnskabsdatabase og -publikationer opdateret med tallene for 2022.

Den 23. marts 2023 udgav Økonomistyrelsen publikationen ”Kort om statens regnskab 2022”, der giver en sammenfatning af hovedresultaterne fra regnskabet. Samtidig blev de månedlige regnskabstal for statens udgifter og indtægter i 2022 opdateret på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Revision

Den 14. august 2023 har Rigsrevisionen afgivet beretning til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger om revisionen af statsregnskabet for 2022.

Med notat om revisionen af statsregnskabet for 2022 af 21. november 2023 har Rigsrevisionen afsluttet revisionen af statsregnskabet for 2022.

Godkendelse

Statsrevisorerne har den 21. februar 2024 afgivet Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022 med indstilling til Folketinget om godkendelse af statsregnskabet for 2022.

Folketingets Finansudvalg har den 4. april 2024 afgivet betænkning og indstilling om statsregnskabets godkendelse, og med vedtagelsen af B 198 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2022 har Folketinget den 30. maj 2024 godkendt statsregnskabet for 2022.