Statsregnskab 2023

Statsregnskabet for 2023 er fremlagt for Folketinget den 22. marts 2024

Aflæggelse

Samtidig med regnskabets fremlæggelse er Finansministeriets regnskabsdatabase og -publikationer opdateret med tallene for 2023.

Økonomistyrelsen har endvidere udgivet publikationen ”Kort om statens regnskab 2023”, der giver en sammenfatning af hovedresultaterne fra regnskabet.

Endvidere er de månedlige regnskabstal for statens udgifter og indtægter i 2023 opdateret på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Revision

Rigsrevisionen afgiver senere en beretning til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger om revisionen af statsregnskabet for 2023.

Godkendelse

Når revisionen af statsregnskabet for 2023 er afsluttet, vil dette blive forelagt til Folketingets godkendelse.