Statsregnskab 2021

Statsregnskabet for 2021 er fremlagt for Folketinget den 24. marts 2022 og godkendt af Folketinget den 16. maj 2023

Aflæggelse

Samtidig med regnskabets fremlæggelse er Finansministeriets regnskabsdatabase og -publikationer opdateret med tallene for 2021.

Den 11. marts 2022 udgav Økonomistyrelsen publikationen ”Kort om statens regnskab 2021”, der giver en sammenfatning af hovedresultaterne fra regnskabet. Samtidig blev de månedlige regnskabstal for statens udgifter og indtægter i 2021 opdateret på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Revision

Den 22. august 2022 har Rigsrevisionen afgivet beretning til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger om revisionen af statsregnskabet for 2021.

Med notat om revisionen af statsregnskabet for 2021 af 7. februar 2023 har Rigsrevisionen afsluttet revisionen af statsregnskabet for 2021.

Godkendelse

Statsrevisorerne har den 23. februar 2023 afgivet Endelig betænkning over statsregnskabet for 2021 med indstilling til Folketinget om godkendelse af statsregnskabet for 2021. 

Folketingets Finansudvalg har den 20. april 2023 afgivet betænkning og indstilling om statsregnskabets godkendelse, og med vedtagelsen af B 116 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2021 har Folketinget den 16. maj 2023 godkendt statsregnskabet for 2021.