Sikkerhedsinstruks

Læs om reglerne for udarbejdelse af sikkerhedsinstrukser.

For de fælles statslige systemer, hvor systemansvaret og driften er overgået til Økonomistyrelsen, skal institutionen for de områder, som institutionen ikke selv har indflydelse på, henvise til Økonomistyrelsen. Se mere i vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Hent vejledning til udarbejdelse af regnskabsinstrukser her.

For de fælle statslige systemer kan der henvises til servicebeskrivelserne.

Se servicebeskrivelser for Økonomistyrelsens systemer og løsninger

Institutioner, der anvender andre betalings- og lønsystemer end de af Økonomistyrelsen administrerede eller andre lokale økonomisystemer end Navision Stat, jf. § 11, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen, skal angive dette i regnskabsinstruksen. Se beskrivelsen i kapitel 5 i vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruksen.

Sikkerhedsinstruksen skal indledes med en kort beskrivelse af instruksens formål og tage højde for ISO 27001 som er sikkerhedsstandard for statslige myndigheder. 

Information om ISO 27001 findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.