• SLS, HR-Løn og SP lukker ekstraordinært onsdag 7. marts 2018

  Publiceret 28-02-2018
  Systemer

  På grund af en teknisk opgradering lukker SLS, HR-Løn og SP ekstraordinært onsdag den 7. marts kl. 14:00 – 16:30.

 • Pilotimplementering af budgetsystem skudt i gang

  Publiceret 28-02-2018
  Modernisering Systemer

  Pilotforløbet for implementeringen af Statens Budgetsystem (SBS) blev den 21. februar sat i gang med et opstartsmøde for de 10 pilotinstitutioner. Projektets nyhedsbrev vil fremover holde dig ajour om ...

 • Nyt cirkulære om regulering af satser for tjenesterejser pr. 1. januar 2018

  Publiceret 28-02-2018
  HR

  Cirkulæret udsendes på ny, fordi hoteldispositionsbeløbet for overnatninger i Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, som er reguleret pr. 15. februar 2018.

 • Fokus på it-sikkerheden i Moderniseringsstyrelsen

  Publiceret 28-02-2018
  Systemer

  Moderniseringsstyrelsen har i 2018 afsat yderligere midler til at styrke it-sikkerheden i de fælles statslige administrative systemer.

 • Har du prøvet at sammenligne din institution i Statens Benchmarkdatabase?

  Publiceret 28-02-2018
  Ledelse Systemer

  Statens Benchmarkdatabase er en fællesstatslig benchmarkingplatform, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed for de statslige institutioner. Formålet med databasen er at bidrage til enkel og..

 • Prisfald for systemydelser i 2018

  Publiceret 26-02-2018
  Systemer

  Moderniseringsstyrelsen kan igen i 2018 sætte priserne for den samlede pakke af fællesstatslige systemer ned med i gennemsnit ca. 8 pct. ift. 2017. Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort priser og ...

 • Ny regnskabsbekendtgørelse

  Publiceret 26-02-2018
  Økonomi

  Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2018 og har virkning fra den 1. januar 2018.

 • Navision Stat beder om 5 minutter af din tid

  Publiceret 23-02-2018
  Systemer

  Så er det atter blevet tid til at tage temperaturen på tilfredsheden med Navision Stat, og vi kan ikke gøre det uden din hjælp.

 • Nyt BI-netværk på tværs af staten

  Publiceret 23-02-2018
  Systemer Modernisering

  Moderniseringsstyrelsen indbyder til et BI-netværk for statslige institutioner. Ambitionen er at vidensdele på tværs af staten om bl.a. værktøjer, teknologi, design og forretningskrav til rapportering ...

 • Navision Stat går agilt

  Publiceret 20-02-2018
  Systemer

  De statslige institutioner, som bruger Navision Stat, vil fremover opleve, at funktionaliteten løbende forbedres og at uhensigtsmæssigheder hurtigere kan rettes. Det er resultatet af at Navision Stat ...