Indgåelse af Konferenceaftalen udskydes

02-02-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har besluttet at tilbagekalde tildelingsbeslutningen på delaftale 4 (Region Sjælland) og delaftale 5 (Region Hovedstaden), idet der er begået fejl ved den oprindelige vurdering af tilbuddene.

Det er desværre konstateret, at der ved tilbudsevalueringen er blevet evalueret to tilbud under delaftale 4 (Region Sjælland), der retteligt burde have været evaluereret under delaftale 5 (Region Hovedstaden). Moderniseringsstyrelsen genoptager tilbudsevalueringen jf. udbudslovens § 170. Der vil snarest blive truffet en ny tildelingsbeslutning. Tilbudsgivere på delaftale 4 og delaftale 5 har modtaget en særskilt nyhed herom.

Endvidere har Moderniseringsstyrelsen modtaget en klage vedrørende tildelingsbeslutning på Konferenceaftalen, delaftale 5. Moderniseringsstyrelsen afventer den videre proces i klagen.

På baggrund af ovenstående genoptagelse af tilbudsevaluering og klagesag underskriver Moderniseringsstyrelsen foreløbigt ingen af de fem delaftaler. Moderniseringsstyrelsen vil løbende udsende nyheder, når der sker nyt i sagen.

Der kan ikke foretages bestillinger på den nye rammeaftale, indtil kontrakterne underskrives og rammeaftalen er trådt kraft. I perioden indtil ikrafttrædelsen må kunderne derfor fortsat forvalte deres indkøb decentralt i overensstemmelse med kaskademodellen, jf. indkøbscirkulæret.