Ny regnskabsbekendtgørelse

26-02-2018
Økonomi

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2018 og har virkning fra den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Ændringerne i den nye bekendtgørelse omfatter følgende områder:  

  1. Reglerne om nedskrivning af tilgodehavender og udlån
  2. Reglerne om værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele  
  3. Reglerne for udførelse af statslige regnskabsopgaver i privat regi
  4. Reglerne om statsinstitutionernes systemanvendelse og systemsikkerhed
  5. Reglerne om Moderniseringsstyrelsens systemansvar 
  6. Reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale
  7. Reglerne om interne kontroller

Læs Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige departementer om bekendtgørelsen (pdf)

Læs om ændringerne i bekendtgørelsen (docx)

Find den nye bekendtgørelse på retsinformation.dk