• SLS, HR-Løn og SP lukker ekstraordinært onsdag 7. marts 2018

  Publiceret 28-02-2018
  Digitale løsninger

  På grund af en teknisk opgradering lukker SLS, HR-Løn og SP ekstraordinært onsdag den 7. marts kl. 14:00 – 16:30.

 • Pilotimplementering af budgetsystem skudt i gang

  Publiceret 28-02-2018
  Digitale løsninger

  Pilotforløbet for implementeringen af Statens Budgetsystem (SBS) blev den 21. februar sat i gang med et opstartsmøde for de 10 pilotinstitutioner. Projektets nyhedsbrev vil fremover holde dig ajour om ...

 • Nyt cirkulære om regulering af satser for tjenesterejser pr. 1. januar 2018

  Publiceret 28-02-2018

  Cirkulæret udsendes på ny, fordi hoteldispositionsbeløbet for overnatninger i Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, som er reguleret pr. 15. februar 2018.

 • Fokus på it-sikkerheden i Moderniseringsstyrelsen

  Publiceret 28-02-2018
  Digitale løsninger

  Moderniseringsstyrelsen har i 2018 afsat yderligere midler til at styrke it-sikkerheden i de fælles statslige administrative systemer.

 • Prisfald for systemydelser i 2018

  Publiceret 26-02-2018
  Digitale løsninger

  Moderniseringsstyrelsen kan igen i 2018 sætte priserne for den samlede pakke af fællesstatslige systemer ned med i gennemsnit ca. 8 pct. ift. 2017. Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort priser og ...

 • Ny regnskabsbekendtgørelse

  Publiceret 26-02-2018
  Økonomi

  Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2018 og har virkning fra den 1. januar 2018.

 • Navision Stat beder om 5 minutter af din tid

  Publiceret 23-02-2018
  Digitale løsninger

  Så er det atter blevet tid til at tage temperaturen på tilfredsheden med Navision Stat, og vi kan ikke gøre det uden din hjælp.

 • Nyt BI-netværk på tværs af staten

  Publiceret 23-02-2018
  Digitale løsninger

  Moderniseringsstyrelsen indbyder til et BI-netværk for statslige institutioner. Ambitionen er at vidensdele på tværs af staten om bl.a. værktøjer, teknologi, design og forretningskrav til rapportering ...

 • Navision Stat går agilt

  Publiceret 20-02-2018
  Digitale løsninger

  De statslige institutioner, som bruger Navision Stat, vil fremover opleve, at funktionaliteten løbende forbedres og at uhensigtsmæssigheder hurtigere kan rettes. Det er resultatet af at Navision Stat ...

 • Indgåelse af Konferenceaftalen udskydes

  Publiceret 02-02-2018
  Indkøb

  Moderniseringsstyrelsen har besluttet at tilbagekalde tildelingsbeslutningen på delaftale 4 (Region Sjælland) og delaftale 5 (Region Hovedstaden), idet der er begået fejl ved den oprindelige vurdering ...