Nyt cirkulære om regulering af satser for tjenesterejser pr. 1. januar 2018

28-02-2018

Cirkulæret udsendes på ny, fordi hoteldispositionsbeløbet for overnatninger i Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, som er reguleret pr. 15. februar 2018.

Du kan downloade det nye cirkulære om regulering af satser for tjenesterejser pr. 1. januar 2018 her (pdf).