Prisfald for systemydelser i 2018

26-02-2018
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen kan igen i 2018 sætte priserne for den samlede pakke af fællesstatslige systemer ned med i gennemsnit ca. 8 pct. ift. 2017. Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort priser og leveringsvilkår for de fællesstatslige it-systemer i 2018.

Priserne for system-, support- og konsulentydelser reguleres årligt på baggrund af de realiserede og budgetterede omkostninger og indtægter.

Samlet set kan vi igen i år sikre institutionerne et betydeligt prisfald, samtidig med at vi reinvesterer og afsætter flere ressourcer til en styrket indsats i forbindelse med it-sikkerhedsarbejdet.

Ved prisberegningen for 2018 har Moderniseringsstyrelsen imidlertid også foretaget en revurdering og omfordeling af fællesomkostningerne for de systemydelser, som styrelsen leverer. Det betyder, at priserne for Navision Stat og SLS sættes ned, mens priserne for RejsUd, IndFak samt hosting af Navision Stat og LDV sættes lidt op. 

Priser og leveringsvilkår 2018

Hent prisfolderen for 2018