Udbud af Campus – den statslige Talent Management løsning

Økonomistyrelsen har offentliggjort udbudsmateriale den 12. januar 2022.

Udbuddet omfatter indkøb af licenser, drift og vedligehold af en cloud-baseret løsning til håndtering af strategisk kompetence- og talentudvikling for statens institutioner, samt andre institutioner, der benytter sig af Campus.

Økonomistyrelsen opfordrer alle interesserede til at ansøge om prækvalifikation.

Find udbudsmaterialet her

Første aktivitet i processen var et informationsmøde for potentielle tilbudsgivere, der blev afholdt i Økonomistyrelsen den 1. november 2021.

Opsamling fra informationsmødet

Som dokumentation vedlægges slides fra mødet, ligesom der blev udarbejdet et referat.

Se infomødets slides her (pdf)

Læs den samlede opsamling fra infomødet her (pdf)

Næste milepæl

Prækvalifikationsrunden er overstået og de prækvalificerede afleverede første tilbud den 11. april 2022 kl. 12.00.

Dato og tidMilepæl
31. maj 2022 Opfordring til at afgive endeligt tilbud.
3. juni 2022
Frist for at stille spørgsmål (vejledende).
6. juni 2022 Seneste tidspunkt for svar på spørgsmål og eventuelt supplerende oplysninger.
13. juni 2022 kl. 12.00 Frist for aflevering af endeligt tilbud.
24. juni 2022 Forventet tildeling, stand still periode begynder.
7. juli 2022 Forventet kontraktunderskrift.

Der tages forbehold for ændringer i planen, da der kan forekomme omstændigheder der nødvendiggør ændring af tidsplanen.”

Spørgsmål der vedrører udbuddets indhold bedes stillet skriftligt via Ethics.

Eventuelle spørgsmål af generel karakter kan rettes til Leder af Statens Kompetenceløsninger Per Brogaard på tlf. 4077 9198.