Ny systemunderstøttelse til statsregnskab

Økonomistyrelsen er i fuld gang med at udvikle statsregnskabsdelen af den it-løsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

Udarbejdelsen af statsregnskab skal fremover systemunderstøttes af den nye it-løsning, Statens Bevillings- og Regnskabsløsning, SBRL, som understøtter både finanslovs- og statsregnskabsprocessen.

I februar 2024 blev finanslovsdelen af SBRL idriftsat i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2025.

Statsregnskabsdelen skal efter planen idriftsættes i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet for 2025, som udarbejdes i 2026. Udviklingen af statsregnskabsdelen er som nævnt fortsat i fuld gang.

Hvad angår finansloven for 2024 og statsregnskabet for 2024 anvendes de nuværende velkendte it-løsninger: Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovssystem (SB).

Læs mere om Statens Bevillings- og Regnskabsløsning, SBRL

Fremtidssikret teknologi og brugervenlighed

Statens Bevillings- og Regnskabsløsning, SBRL, skal understøtte finanslovs- og statsregnskabsprocessen med funktioner baseret på fremtidssikret teknologi og en brugerflade, der bidrager til intuitive og sammenhængende brugerrejser.

Brugerinddragelse

Udviklingen af Statens Bevillings- og Regnskabsløsning, SBRL, har fsva. både finanslovsdelen og statsregnskabsdelen inddraget en bred kreds af projektdeltagere på tværs af Finansministeriets koncern, herunder Finansministeriets departement. I udviklingen inddrages brugerne undervejs i forskellige pilottest, så brugerne får de bedst mulige betingelser for at arbejde sikkert og effektivt med finanslov og statsregnskab.

Desuden gennemføres der også end-to-end-test inden implementering for at kontrollere, at flow og integration mellem løsningskomponenterne fungerer som forventet.

SBRL-projektets fremdrift

  • Udviklingen af statsregnskabsdelen af SBRL er stadig i gang.
  • I februar 2024 blev finanslovsdelen af SBRL idriftsat i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for 2025.
  • I november 2023 gennemførtes pilottest af tillægsbevilling (TB). Dermed er hele finanslovsdelen blevet pilottestet. Med finanslovsdelen pilottestet satte projektteamet forøget fokus på udviklingen af statsregnskabsdelen af it-løsningen.
  • I september 2023 gennemførtes pilottest af processen for forslag til finanslov (FFL), ændringsforslag (ÆF) og finanslov (FL) og dermed af de applikationer, der vedrører finanslovsdelen: Statens Bevillingslov (SBL), Statens Budgetsystem (SBS) og Statens Administrative Stamdata (SADA) foruden Statens Brugerrettighedsadministration (SBA).
  • I efteråret 2022 satte vi fokus på at nyudvikle funktionalitet til Statens Administrative Stamdata (SADA) og Statens Bevillingslov (SBL) samt opbygge ny funktionalitet til brugerstyring, som skal anvendes til de øvrige løsninger.
  • I foråret 2022 indgik vi efter et udbud kontrakt med Globeteam på en stamdataløsning (Statens Administrative Stamdata, SADA) og en anmærkningsløsning (Statens Bevillingslov, SBL) foruden Statens Brugerrettighedsadministration (SBA) og Statens Regnskabsgodkendelse (SGO). Her startede også udvikling af de første funktioner til bevillingsmodulet i Statens Budgetsystem (SBS).
  • Den 16. marts 2022 godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke vedr. projektet, som var det egentlige startskud til at sætte udviklingen i gang.