Genudbud af Statens Budgetsystem

Økonomistyrelsen er i gang med at forberede genudbuddet af Statens Budgetsystem (SBS), som skal sikre fortsat drift, vedligehold og videreudvikling af SBS, når den nuværende kontrakt udløber i juni 2025.

SBS er den fællesstatslige it-løsning, som anvendes til de grundlæggende økonomi-styringsprocesser herunder bl.a. drifts-, løn- og anlægsbudget samt måneds-, kvartals- og udgiftsopfølgning. SBS understøtter også de tværgående processer for udarbejdelsen af finanslov, budgetter og udgiftsopfølgninger.

Brugere

Omkring 150 statslige og få selvejende institutioner anvender SBS. Selvejende institutioner kan frivilligt vælge at tilslutte sig løsningen. Brugerne består af medarbejdere med økonomiansvar, herunder budgetansvarlige, økonomifunktioner og ledelserne i institutioner og ministerier, som er involveret i budget-, udgiftsopfølgnings- og finanslovsarbejdet. Løsningen har i dag omkring 1200 unikke brugere.

Udbudsproces

Formålet med udbuddet er at sikre fortsat drift, vedligehold og videreudvikling af SBS, når den nuværende kontrakt udløber i juni 2025.

I november 2023 afholdt Økonomistyrelsen markedsdialog med potentielle leverandører. Formålet med markedsdialogen var at afsøge og kortlægge mulighederne ift. Økonomistyrelsens konkrete behov og at optimere vilkårene for opgaven, herunder også at tage højde for tendenser i markedet og den teknologiske udvikling.

Input fra markedsdialogen har indgået i processen med udarbejdelse af udbudsmaterialet til høringen, som løber fra 26. juni 2024 til 16. august 2024.

Det forventes, at udbuddet annonceres i efteråret 2024. Økonomistyrelsen forventer at prækvalificere tre leverandører til at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

En mere detaljeret tidsplan fremgår af høringsmaterialet.

Læs høringsmaterialet på ETHICS

Projektets fremdrift

- I efteråret 2024 forventes udbuddet at blive annonceret
- I perioden 26. juni 2024 til 16. august 2024 gennemføres høring af udbudsmaterialet
- I november 2023 blev der afholdt markedsdialog med potentielle leverandører