Ny løsning til rejseafregning og udlæg

Økonomistyrelsen er i gang med at forberede anskaffelsen af den løsning, som skal erstatte RejsUd.

RejsUd er den fælles statslige løsning, som pt. anvendes til rejseafregning og udlæg. RejsUd skal i genudbud, da kontrakten med den nuværende leverandør udløber.

RejsUd har ca. 100.000 brugere, hvoraf en stor del kun anvender løsningen enkelte gange om året. Derfor vil det blive prioriteret at anskaffe en ny løsning, som gør det så enkelt og effektivt som muligt at afregne rejser og udlæg.

Plan for overgang til en ny løsning

I løbet af foråret 2024 forventes annoncering og gennemførsel af udbud for RejsUd. Økonomistyrelsen forventer at indgå kontrakt med leverandøren til den nye løsning inden sommerferien 2024. Herefter starter afklaringsfasen, hvor der udarbejdes en detaljeret plan for etablering og implementering.

Fra 2025 forventes implementeringen af den nye løsning at gå i gang til de institutioner, som pt. anvender RejsUd. Udfasning og nedlukning af RejsUd vil ske løbende og forventes endelig afsluttet i efteråret 2026.

Brugerne giver input

Økonomistyrelsen har fra starten inddraget brugerne i anskaffelsen af den nye løsning. I 2022 startede forberedelserne til det forestående udbud med, at brugere blev inviteret ind til workshops. Formålet var systematisk at afdække deres nuværende frustrationer, ønsker og behov samt få konkrete input til brugerrejser og personaer.

Læs her nyheden om en af de workshops, som blev afholdt

Efterfølgende har Økonomistyrelsen nedsat en følgegruppe med 12 brugere fra statslige og selvejende institutioner. Følgegruppen bidrager løbende med input og er også med til at kvalificere kravene til den nye løsning.

Markedsdialog

I december 2022 afholdt Økonomistyrelsen markedsdialog med afsæt i ”den gode brugerrejse” og de iagttagelser, som brugere har meldt ind. Markedsdialogen har givet et godt indblik i eksisterende løsninger på markedet og styrket indsigten i tendenser og teknologiske strømninger, der bør tages højde for i en kommende løsning.

Nedenfor findes det samlede materiale fra markedsdialogen:

Se de 32 spørgsmål fra spørgerammen

Se Økonomistyrelsens præsentation fra leverandørmøderne

Læs mødereferat fra leverandørmøderne