Overgang til Statens It

I 2024 overgår en række institutioner, som har fået hostet deres Navision Stat og Statens BI-LDV løsninger hos KMD, til Statens It.

Økonomistyrelsen varetager i samarbejde med Statens It flytningen fra KMD til Statens It. Det sker ved at flytte nogle få institutioner ad gangen. Alle KMD-institutioner forventes at være overgået til Statens It inden årets udløb.

Sådan foregår flytningen

Økonomistyrelsen kontakter institutionerne og deres brugeradministratorer pr. mail ca. 1 måned før flytningen. Med mailen følger

  • en detaljeret beskrivelse af de opgaver, som institutionerne skal løse i forbindelse med flytningen
  • invitation til et virtuelt møde, hvor eventuelle spørgsmål til opgaver og flytteproces kan drøftes

Den dag, selve flytningen starter (dag 1), lukker institutionens adgang til Navision Stat og Statens BI-LDV kl. 6.00 om morgenen.

Hvis der ikke opstår problemer undervejs, vil institutionens brugere kunne få adgang til begge løsninger på dag 3.

Milepæle for overgangen til SIT

Tid   Aktivitet   
Fra 1 måned før flytning         Institutionen forbereder flytningen ved at udføre de opgaver, som er beskrevet i mailen
5 dage før flytning
Kl. 8.00
Brugeradministrationsmodulet BAM lukker.
Det er ikke muligt at foretage ændringer, herunder oprette/nedlægge brugere
Dagen før flytning For at minimere risikoen for fejl tilråder Økonomistyrelsen at:
- Alle betalinger færdiggøres 
- Alle betalingskladder bogføres ligesom indgående købsbilag behandles 
Dag 1 KMD lukker jeres Navision Stat og Statens BI LDV-løsning kl. 6.00. Herefter vil der ikke vil være adgang frem til, at institutionen modtager en klarmeldingsmail fra Statens It.
Dag 2 Statens It arbejder med opsætning af institutionens Navision Stat og Statens BI-LDV.
Dag 3 Institutionen modtager klarmeldingsmail fra Statens It
Institutionen gennemfører accepttest af Navision Stat og Statens BI-LDV løsningen, som sendes til Statens It

 

Alle brugere skal være registreret med mobiltelefonnummer

Alle institutioner, som hostes hos Statens It, skal benytte to-faktor-godkendelse via mobiltelefon. Økonomistyrelsen anbefaler, at brugeradministratorer går i gang med at forberede flytningen ved at sikre, at alle brugere er registreret med mobiltelefonnummer.

Spørgsmål og svar om flytning til SIT

KMD ophører med at drifte Navision Stat i 2024. Økonomistyrelsen har valgt at samle driften i Statens It (SIT), da der er mange stordriftsfordele ved at samle driften i ét miljø.

SIT har stor erfaring med drift af Navision Stat og Statens Bi-LDV, da de siden 2016 har driftet de statslige institutioner yderst tilfredsstillende. Derudover har SIT et effektivt driftsmiljø, da de benytter ’multi-tenancy’ teknologi, hvilket betyder, at flere underliggende databaser kan opgraderes samtidigt.

KMD-institutioner, som overgår til Statens It (SIT), bliver flyttet i perioden februar-december 2024. 

Institutionerne bliver kontaktet ca. en måned før flytningen og inviteret til et forberedende møde. I forbindelse med flytningen skal institutionerne udføre nogle opgaver for at sikre den mest gnidningsløse overgang til SIT.

Afhængig af hvem der varetager systemejerskabet til Navision Stat vil institutionerne skulle fungere under forskellige vilkår.

Der er beskrevet under Driftsmodeller og Systemansvar

Få mere detaljeret information i servicebeskrivelsen for Navision Stat.

Med abonnement på Navision Stat as a Service tillader Økonomistyrelsen alene integration til tredjepartssoftware, der enten integrerer til Navision Stat via GIS eller senest fra 31. december 2026 integrerer via Microsoft extentionpakker, der er kompatible med kerneprogrammet til Navision Stat og som er godkendt for implementering. De tredjepartsløsninger, der integrerer via GIS, er ikke omfattet af abonnementet.

Det vil dog i en overgangsperiode indtil 31. december 2026, hvor det er muligt at benytte tredjepart indkøbs- og faktureringsløsninger, som ikke lever op til ovenstående krav.