• Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån er opdateret

  Publiceret 14-06-2021
  Økonomi

  I vejledningen beskrives, hvorledes forventet tab på fordringer, der er sendt til inddrivelse, registreres i regnskabet. Opdateringen omfatter ikke ændringer i det givne regelsæt.

 • Information fra orienteringsmødet om taxiaftalen

  Publiceret 08-06-2021
  Økonomi Indkøb Modernisering

  Økonomistyrelsen afholdt den 12. maj 2021 orienteringsmøde angående den nyligt indgåede rammeaftale om indkøb af taxikørsel. Hvis du gik glip af mødet, kommer her de vigtigste pointer fra mødet.

 • Staten styrker forebyggelsen mod svindel med offentlige midler

  Publiceret 02-06-2021
  Økonomi Indkøb Systemer Ledelse

  Økonomistyrelsen har igangsat en flerårig sammenhængende indsats om styrket intern kontrol, tilsyn og risikostyring, som både skal styrke arbejdet centralt og decentralt i de statslige institutioner.

 • ""

  Vil du styrke din skriftlige kommunikation?

  Publiceret 01-06-2021
  HR Systemer

  Skriver du mange e-mails, notater, afgørelser eller breve til borgere eller virksomheder? Så får du nu konkrete redskaber til at blive bedre til en vigtig del af dit arbejde: nemlig formidlingen af di ...

 • Gratis kursus om statens indkøbsdata

  Publiceret 01-06-2021
  Indkøb

  Bliv skarp på indkøbsdata i din organisation - Gratis kursus i statens indkøbsdata den 11. juni 2021, kl. 10.00-11.30