Opfordring til indfrielse af den fulde forpligtelse for indefrossen ferie over for Lønmodtagernes Feriemidler

29-06-2021
Økonomi

Departementer og statslige institutioner opfordres til senest den 31. august 2021 at indfri den fulde forpligtelse for indefrossen ferie over for Lønmodtagernes Feriemidler. Økonomistyrelsen har udarbejdet retningslinjer for indfrielsen

Økonomistyrelsen anmodede i en nyhed den 1. februar 2021 departementerne og de statslige institutioner om at afvente en udmelding fra Økonomistyrelsen om fremgangsmåde for betaling af forpligtelsen over for lønmodtagernes Feriemidler vedr. den indefrosne ferie.

Det er nu undersøgt, hvorledes og hvornår indfrielse af forpligtelsen for den indefrosne ferie kan gennemføres mest hensigtsmæssigt for departementerne og statslige institutioner med bevillingstypen driftsbevilling og statsvirksomhed på finansloven.

Finansministeriet har i den forbindelse vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt for staten, og dermed for den enkelte statslige institution, at foretage en førtidig indbetaling af hele forpligtelsen til fonden, frem for – som loven ellers giver mulighed for – at fastholde forpligtelsen, indtil medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Finansministeriet og Økonomistyrelsen opfordrer derfor departementer og andre statslige institutioner, der tildeles bevillinger med bevillingstypen omkostningsbaseret driftsbevilling og statsvirksomhed på bevillingslovene til at indfri forpligtelsen senest den 31. august 2021.

For de udgiftsbaserede driftsbevillinger inden for Folketingets og Forsvarsministeriets område tages særskilt kontakt.

Økonomistyrelsen retningslinjer for indfrielse af de indefrosne feriemidler og information vedrørende indekseringen er nærmere beskrevet på Økonomistyrelsens hjemmeside i Retningslinjer for indfrielse af forpligtelsen for indefrosne feriemidler.