Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån er opdateret

14-06-2021
Økonomi

I vejledningen beskrives, hvorledes forventet tab på fordringer, der er sendt til inddrivelse, registreres i regnskabet. Opdateringen omfatter ikke ændringer i det givne regelsæt.

Opdateringen omfatter en tilføjelse af, hvem der er omfattet af regelsættet i vejledningen. Herudover er der foretaget nogle redaktionelle ændringer og supplerende forklaringer til, hvorledes de mest centrale ordninger, der er omfattet af regelsættet, registrerer forventet tab mv. for fordringer, der sendes til inddrivelse.

Her finder du vejledningen om tilgodehavender og udlån