Vil du styrke din skriftlige kommunikation?

01-06-2021
Digitale løsninger

Skriver du mange e-mails, notater, afgørelser eller breve til borgere eller virksomheder? Så får du nu konkrete redskaber til at blive bedre til en vigtig del af dit arbejde: nemlig formidlingen af dit – ofte meget faglige – budskab.

""

Skriftlig formidling er et af grundelementerne for enhver embedsmand i det offentlige. Beslutninger på alle niveauer skal basere sig på en skriftlig formidlet faglighed, så de ansvarlige beslutningstagere kan træffe deres valg på et veloplyst grundlag. Gennem øvelser og sparring med dine kollegaer kan du omsætte skriverådene fra kommunikationsbureauet Bjerg K. til praksis.

Faglig, skriftlig formidling fylder langt mere i det offentlige end kun i notater. Enhver beslutning, selv den enkleste afgørelse, skal formidles klart og entydigt til borgeren, så det faglige grundlag fremstår klart, veldokumenteret og med alle konsekvenser, så loven kan overholdes. Klar og entydig skriftlig kommunikation er derfor det håndværk, enhver embedsmand skal mestre.

For at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling inden for området, har Campus udviklet seks kurser, der kan hjælpe dig til at skrive klart og entydigt. Kurserne omhandler følgende emner:

- Skriv klart og entydigt – Sætninger
- Skriv klart og entydigt – Afsnit
- Skriv klart og entydigt – Disposition
- Skriv klart og entydigt – Forklaringer og definitioner
- Skriv klart og entydigt – Henvisninger og link
- Skriv klart og entydigt – Det gode notat

Hent folderen om kurserne (pdf) her eller find dem direkte i Campus.