• Navision Stat og GDPR pr. 25.05.18

  Publiceret 30-04-2018
  Digitale løsninger

  Den nye EU Persondataforordning skal være implementeret i Danmark senest 25.05.18. Flere af vores kunder er derfor godt i gang med at slette data, men STOP og tjek her, om du er lidt for grundig eller ...

 • Ny officiel frigivelse af Navision Stat

  Publiceret 30-04-2018
  Digitale løsninger

  Navision Stat 9.1 blev frigivet den 26.04.18, og dermed er Navision Stat klar til integration med de nye fællesstatslige systemer: Budget-systemet og HR-systemet.

 • Overenskomstforlig for 180.000 statsansatte på plads

  Publiceret 28-04-2018

  Statens chefforhandler Sophie Løhde har forhandlet overenskomstforlig på plads for 180.000 medarbejdere i staten med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne (AC).

 • Klogere indkøb med rammeaftalerne hos Statens Indkøb

  Publiceret 17-04-2018
  Indkøb Økonomi

  Moderniseringsstyrelsen har indgået tre aftaler, der er med til at skabe effektiviseringer på indkøb i den statslige sektor, som kan bruges på velfærd og udvikling af vores velfærdssamfund.

 • Betydningen af strejke og lockout i forbindelse med indgåede kontrakter

  Publiceret 13-04-2018
  Indkøb

  En eventuel konflikt på det offentlige arbejdsmarked vil kunne have en række uhensigtsmæssige konsekvenser for eksisterende kontraktforhold.

 • Fælles dataansvar for fællesstatslige it-systemer

  Publiceret 11-04-2018
  Digitale løsninger

  Moderniseringsstyrelsen og Datatilsynet har udarbejdet en cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar, som tydeliggør ansvarsdelingen på persondataområdet mellem Moderniseringsstyrelsen og de institutione ...

 • Outplacementaftalen er indgået

  Publiceret 10-04-2018
  Indkøb

  Moderniseringsstyrelsen har den 5. april 2018 indgået rammeaftale vedrørende levering af outplacementydelser (Outplacementaftalen).

 • Stigende tilfredshed med Moderniseringsstyrelsens kernesystemer

  Publiceret 10-04-2018
  Digitale løsninger

  Årlig undersøgelse af kundernes tilfredshed med Moderniseringsstyrelsens administrative systemer, rådgivning og support viser stigende tilfredshed med kernesystemer som Navision Stat, Statens Lønløsni ...

 • Hele paletten af kompetenceudvikling i det nye Campus

  Publiceret 09-04-2018
  Digitale løsninger

  Medarbejdere i det offentlige har mulighed for at få bedre overblik over deres kompetenceudvikling i det nye Campus fra den 3. april. Funktionaliteten er nemlig blevet udvidet, brugergrænsefladen har ...

 • Håndtering af lønstandsning i Statens Lønløsning ved eventuel konflikt

  Publiceret 06-04-2018
  Digitale løsninger

  Moderniseringsstyrelsen har udsendt information om hvordan institutioner, der bruger Statens Lønløsning, skal håndtere standsning af løn i systemet. I tilfælde af konflikt i forbindelse med OK18, skal ...