Ny officiel frigivelse af Navision Stat

30-04-2018
Digitale løsninger

Navision Stat 9.1 blev frigivet den 26.04.18, og dermed er Navision Stat klar til integration med de nye fællesstatslige systemer: Budget-systemet og HR-systemet.

Navision Stat 9.1 blev frigivet den 26.04.18, og allerede samme aften installeret hos alle statslige kunder serviceret af Statens Administration, efter forudgående pilottest hos Erhvervsstyrelsen. Dette som en naturlig del af det nye agile leverancekoncept for Navision Stat.

Implementering

Navision Stat 9.1 er bygget og leveret via 4 delleverancer, men frigives den 26.04.18 i én samlet udgave, der kan installeres hos alle selvejende skoler, og de statslige institutioner, der ikke serviceres af Statens adminstration, forudsat er der opgraderes fra en NS9.0 standardudgave.

Ny funktionalitet

Navision Stat 9.1 indeholder et mix af fejlrettelser og ny funktionalitet, hvoraf den væsentligste ændring består af den nye centrale integrationssnitflade (CIS), der skal anvendes for integration med det nye fællesstatslige HR-system og det nye fællesstatslige Budget-system.

Læs mere om de samlede ændringer i NS9.1