Klogere indkøb med rammeaftalerne hos Statens Indkøb

17-04-2018
Indkøb Økonomi

Moderniseringsstyrelsen har indgået tre aftaler, der er med til at skabe effektiviseringer på indkøb i den statslige sektor, som kan bruges på velfærd og udvikling af vores velfærdssamfund.

Rammeaftalerne er en genvej til ydelserne for statens institutioner, fordi de ikke skal bruge tid på at lave deres egne udbud. 

Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen har indgået to nye rammeaftaler og genudbudt en rammeaftale til alle statens institutioner, der vedrører indkøb af:

  • Outplacement (ny aftale)
  • Managementkonsulenter (ny aftale)
  • Konferencefaciliteter (genudbud)

Outplacement

Rammeaftalen bruges i forbindelse med fratrædelsessituationer, hvor der tilbydes outplacement. Det betyder, at statens institutioner kan give medarbejdere et professionelt eksternt forløb i forbindelse med en fratrædelse. Outplacementaftalen kan blandt andet bruges i forbindelse med Bedre Balance II.

Rammeaftalen om Outplacement trådte i kraft den 5.april, her kan du læse mere om den

Managementkonsulenter

Formålet med rammeaftalen er at gøre det nemmere for de statslige institutioner at købe managementkonsulentydelser.

Managementkonsulenterne byder i relation til rammeaftalen ind med omfattende erfaring og viden i forhold til at gøre tingene smartere ved at revurdere den måde, de bruger deres ressourcer på. Igennem denne erfaring og viden kan de hjælpe kunden hurtigere frem til den gode og effektive løsning. Med international erfaring, viden fra andre sektorer og fra det private kan konsulenthusene udfordre kunden konstruktivt og kvalificeret, så nye mere holdbare løsninger opnås.

Tre konkrete eksempler på ydelser, der købes på rammeaftalen kunne være udarbejdelsen af en ny strategi for fx et ministeriums indkøb, bistand til implementering af en strategi eller en gennemgang af eksisterende it-systemer.

Rammeaftalen om managementkonsulenter trådte i kraft den 7. marts, her kan du læse mere om den

Konferencefaciliteter

Rammeaftalen giver dig mulighed for at købe ind til at holde et møde, et seminar, en konference eller noget helt fjerde, der kræver eksterne lokaler. 

Den nye rammeaftale om konferencefaciliteter er opdelt i fem geografiske delaftaler, som dækker de fem regioner i Danmark, henholdsvis Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

Rammeaftalerne for hhv. delaftale, 1, 2 og 3 trådte i kraft den 15. marts 2018, imens rammeaftalerne for delaftale 4 og 5 trådte i kraft den 3. april 2018.

Læs mere om ikrafttrædelse af rammeaftale vedrørende indkøb af konferencefaciliteter 

Fakta

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Det svarer til cirka 14 pct. af bruttonationalproduktet og udgør dermed en stor del af den offentlige økonomi.

Indkøbet har stor betydning for mange borgere, der modtager services eller produkter fra det offentlige, og for de virksomheder, som det offentlige handler med.