Rammeaftale vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (Konferenceaftalen)

21-03-2018
Indkøb

Delaftaler for Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark er underskrevet.

Rammeaftaler vedrørende Delaftale 1 – Region Nordjylland, Delaftale 2 – Region Midtjylland og Delaftale 3 – Region Syddanmark trådte i kraft den 15. marts 2018 og er gældende indtil 31. december 2019 med mulighed for forlængelser af to omgange frem til 31. december 2021.

Læs mere om delaftaler 1-3 i sektionen Indkøb

Bemærk, at adgangen til priser og kontraktvilkår kræver login til hjemmesiden

Anmod om login og få adgang til priser og kontraktvilkår

Forventet underskrift af delaftaler for Region Sjælland og Hovedstaden

Rammeaftaler vedrørende Delaftale 4 – Region Sjælland og Delaftale 5 – Region Hovedstaden forventes underskrevet dagen efter standstill-periodens udløb. Standstill-perioden udløber den 20. marts 2018.

Indtil der foreligger en endelig underskrift og rammeaftalerne er trådt i kraft, kan der ikke foretages bestillinger på delaftale 4 og 5. I perioden indtil ikrafttrædelsen må kunderne derfor forvalte deres indkøb decentralt i overensstemmelse med kaskademodellen, jf. indkøbscirkulæret. Moderniseringsstyrelsen vil underrette kunderne om rammeaftalens ikrafttræden.