Stigende tilfredshed med Moderniseringsstyrelsens kernesystemer

10-04-2018
Digitale løsninger

Årlig undersøgelse af kundernes tilfredshed med Moderniseringsstyrelsens administrative systemer, rådgivning og support viser stigende tilfredshed med kernesystemer som Navision Stat, Statens Lønløsning og LDV.

Moderniseringsstyrelsens Center for Systemer gennemfører en årlig kundetilfredshedsmåling af brugernes tilfredshed med Moderniseringsstyrelsens administrative systemer, vejledning, rådgivning og support mv. Målingen for 2017 er nu afsluttet og vi siger tak for jeres besvarelser.

Resultatet fra kundetilfredshedsmålingen 2017

Kundernes samlede tilfredshed med Moderniseringsstyrelsens administrative systemer i 2017 var på 3,6 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Det er en smule højere end resultatet i 2016, som var på 3,5.

Målingen viser, at tilfredsheden med kernesystemer som fx Navision Stat, Statens Lønsystem, HR-løn og LDV er stigende.

"Det er vi glade for, da de er centrale elementer i vores arbejde med effektiv og sammenhængende systemunderstøttelse", siger kontorchef i Center for Systemer, Kartin Hockauf.

Forbedringstiltag

Jeres besvarelser bidrager til konkrete forbedringstiltag, hvor vi blandt andet arbejder videre med kommunikation om Benchmarkdatabasen og rådgivningen i forbindelse med ressortændringer.