Navision Stat og GDPR pr. 25.05.18

30-04-2018
Digitale løsninger

Den nye EU Persondataforordning skal være implementeret i Danmark senest 25.05.18. Flere af vores kunder er derfor godt i gang med at slette data, men STOP og tjek her, om du er lidt for grundig eller omvendt, om du har brug for hjælp.

Retten til at blive glemt

Retten til at blive glemt, og dermed til at få slettet sine data, skal kunne efterkommes med mindre, at  kravet er i strid med regnskabsbekendtgørelsens § 44 om opbevaring af regnskabsmateriale og borgerens egen interesse. Derfor vil det være meget atypisk, at en borger, medarbejder eller anden samarbejdspartner, hvorom der holdes data i Navision Stat, kan kræve sine data slettet. 

Det gælder endvidere:

 • At gyldigt regnskabsmateriale skal gemmes i minimum 5 år regnet fra regnskabsårets afslutning
 • At det vil være teknisk og datakonsistensmæssigt uforsvarligt at slette udvalgte transaktionsdata 

Det gælder omvendt, at hvis data er ældre end 5 år og der ikke længere kan findes argumenter for opretholdelse af data, at borgerens krav om retten til at blive glemt skal imødekommes.

I så fald anbefaler Moderniseringsstyrelsen:

 • At der sker en konsistent sletning af både stamdata, transaktionsdata og eventuelt tilknyttede bilagsfiler
 • At der tages kontakt til et konsulenthus for udarbejdelse af et konverteringsscript, der kan slette de relevante data på kontrolleret vis.

Statslig institutioner med systemejerskab ved Moderniseringsstyrelsen

Her gælder det ydermere, at det udarbejdede script til sletning skal godkendes af kunden selv og NS udviklingsenheden, der efterfølgende vil stå for indlæsning, afvikling og afsluttende sletning af scriptet. I kan bede konsulenten kan tage kontakt til NS udviklingsenheden via .

Selvejer institutioner med eget systemejerskab og hosting hos KMD

For selvejer institutioner hostet hos KMD gælder det ydermere, at det udarbejdede script skal godkendes af kunden selv, hvorefter det vil være KMD, der står for indlæsning, afvikling og afsluttende sletning af scriptet. I kan bede konsulenten tage kontakt til KMD.

Øvrige statslige og selvejende kunder med eget systemejerskab

For disse kunder gælder det, at skal kunden selv skal godkende scriptet, og efterfølgende selv stå for kommunikationen omkring indlæsning, afvikling, og efterfølgende sletning af scriptet.   

Retten til indsigt og udlæsning

Indsigtsretten og porteringsretten understøttes af Navision Stat via rapporten 'Persondata registreret pr. CPR-nummer', der giver mulighed for at udtrække alle de data for regnskabet, der er tilknyttet et specifikt CPR-nummer, på tværs af både stamdata og transaktionsdata for henholdsvis: Debitorer, kreditorer, ressourcer, medarbejdere og ansættelsesforhold.

Mere om Navision Stat EU - persondataforordningen

Se mere i vores Tips og Tricks til Navision Stat, hvor du blandt andet kan læse om følgende:

 • Er det forbudt at anvende CPR-numre i Navision Stat?
 • Hvad gælder der om CPR-numre og rejsekreditorer?
 • Må der udveksles CPR-nummer med lokale fagsystemer?
 • Fra hvornår har den nye EU Persondataforordning effekt?
 • Hvad gælder der om EU Persondataforordningen og retten til at blive glemt?
 • Hvad gælder der om EU Persondataforordningen og retten til dataportering?
 • Hvad gælder der om EU Persondataforordningen og indsigtsretten?
 • Skrivning i fritekstfelter

Hvis du ikke finder svar på alle dine spørgsmål der, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os via vores supportfunktion på