Sikkerhed, dokumentation og tilsyn

Økonomistyrelsen og den enkelte institution dokumenterer selv egne forhold omkring sikkerhed internt og i forhold til relevante revisioner og tilsyn.

Økonomistyrelsen har ansvar for sikkerheden hos leverandørerne og for at føre tilsyn med leverandørerne efter gældende retningslinjer og krav.

Rigsrevisionen og Finansministeriets departement fører tilsyn med Økonomistyrelsen og de fællesstatslige systemer.

Brugerinstitutionerne skal ikke føre tilsyn med Økonomistyrelsen. Alle statslige institutioner er omfattet af den statslige revisionsordning, jævnfør Rigsrevisorloven. 

Det betyder i praksis, at statslige institutioner ikke skal føre kontrol med hinanden, da Rigsrevisionen udfører den opgave. Selvejeinstitutioner med videre, der benytter de fællesstatslige systemer, gør det på samme vilkår som statslige institutioner, jævnfør Regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomistyrelsen og den enkelte brugerinstitution skal orientere hinanden om væsentlige forhold, der har betydning for de behandlinger og systemer, der er omfattet af Cirkulæret om fælles dataansvar.

Ledelseserklæring for selvejende institutioner

Til brug for selvejende institutioner, kommuner og regioner, der ikke er underlagt den statslige revisionsordning, udarbejder Økonomistyrelsen en ledelseserklæring. Ledelseserklæringen beskriver, hvordan revision og tilsyn med sikkerheden omkring vores systemer finder sted, hvad vi står inde for i forhold til at leve op til vores ansvar for revision, sikkerhed og leverandørstyring, samt forhold i det forgangne år af væsentlig betydning for institutionerne.

Ledelseserklæringen er tilgængelig hvert år i midten af januar og kan i den forbindelse rekvireres ved at sende en mail til .

Konceptet for ledelseserklæringen er udarbejdet i samarbejde med Rigsrevisionen og revisornetværket i regi af Styrelsen for It og Læring.

Hjælp til at dokumentere opgavefordelingen

Økonomistyrelsen og den enkelte institution dokumenterer selv egne forhold om systemernes opsætning, anvendelse og sikkerhed internt og i forhold til relevante revisioner og tilsyn.

Hvor institutionen ved tilrettelæggelse af kontroller, styring og opfølgning, samt over for revisionen, har behov for at tydeliggøre opgavefordelingen mellem Økonomistyrelsen og institutionen, kan institutionen finde hjælp i:

  • Økonomistyrelsens generelle og specifikke servicebeskrivelser
  • Cirkulære om fælles dataansvar

Finansministeriets tilsyn med de fællesstatslige systemer

Finansministeriets vejledning om tilsynet med de fællesstatslige systemer beskriver, hvordan Finansministeriets tilsyn med Økonomistyrelsen er tilrettelagt, herunder omfang og setup. 

Vejledning om tilsynet med Økonomistyrelsens fællesstatslige systemer (pdf)