Ansvar ved egne dataintegrationer til Statens BI

Det er institutionens ansvar at etablere en sikker dataintegration, såfremt denne ønsker at berige Statens BI – LDV med fagdata og produktionsdata fra egne it-systemer.

Den enkelte institution kan i overensstemmelse med retningslinjerne for brugen af de fællesstatslige systemer vælge at koble deres Statens BI – LDV med egne fagdata og produktionsdata. Denne mulighed skal bidrage til, at understøtte et sikkert og effektivt regnskabsvæsen i statsforvaltningen og selvejeområdet, jævnfør hensigten i Regnskabsbekendtgørelsen.

Institutionens ansvar ved egne fagdata

Det er institutionens eget ansvar at etablere en sikker dataintegration til fagdata og produktionsdata fra egne it-systemer.

Den enkelte institution kan derudover etablere yderligere adgangsbegrænsning og logning til den konkrete delmængde af data. Her skal man særligt være opmærksom på de rammer for at anvende Statens BI – LDV, der er angivet i hjælpefortegnelsen for systemet. Økonomistyrelsens BI-enhed kan konkret rådgive om dette.

Læs mere om fortegnelser over behandling af persondata

Kontakt BI-enheden via Serviceportalen hos Statens Administration

Brug af data til statistik og analyser i Økonomistyrelsen

Den delmængde af fagdata og produktionsdata, som institutionen – ud over de obligatoriske data – vælger at berige sit LDV med, bliver ikke behandlet af Økonomistyrelsens i forbindelse med styrelsens statistik og analysearbejde. Økonomistyrelsen anvender i den forbindelse alene metadata til rapporterings- og forbedringsformål.