Kurser i Rådgivningsenheden - Statens Indkøb

""

Rådgivningsenheden er et selvstændigt kompetence- og videnscenter i staten, der hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet

Rådgivningsenheden er et tilbud til dig, der arbejder med indkøb, udbud og kontrakter i staten. Du kan få rådgivning om alle faser i en konkret kontraktindgåelse og juridisk vejledning om reglerne for indkøb og udbud.

Rådgivningsenheden tilbyder en række målrettede kurser for offentlige indkøbere i staten. I Campus kan du tilkendegive, at du er interesseret i at deltage i kursusforløbene ved at sende en efterspørgsel. 

Kurser i Rådgivningsenheden

Du får udviklet kompetencer, der er vigtige, både når du skal gennemføre EU-udbud, og når du skal foretage indkøb under tærskelværdien. Samtidig får du mulighed for at få et stærkt netværk med udbudskolleger på tværs i staten.
Forberedelse via e-læringskursus:
  • Indkøb under tærskelværdien – introduktion til reglerne
  • Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
  • Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse

Antal dage: 6 + 2 virtuelle netværksmøder

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Uddannelsen er for dig, der til daglig arbejder med indkøb og kontakter i myn-digheder på det statslige område, og hvor indkøb under statens indkøbsprogram, på SKI-aftaler samt øvrige indkøb under tærskelværdierne udgør en væsentlig del af dine opgaver.
Du er enten nyuddannet, eller nyansat i staten med erfaring fra andre offentlige myndigheder og har op til to års erfaring.

Antal dage: 4 + 1 virtuelt netværksmøde

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Rådgivningsenheden tilbyder nu et kursus i indkøb af konsulentbistand, der tager dig igennem de vigtigste udbudsregler, strategi for indkøb, diverse indkøbsprocedurer, indkøbet i praksis, kontraktstyringen, og hvordan du sikrer, at konsulentbistanden giver mest mulig værdi for din organisation.

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Send efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset henvender sig til dig, der skal stå for den praktiske behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er en fordel, at du har en grundlæggende viden om indkøb og udbud.

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus giver dig indsigt i reglerne om markedsdialog og de praktiske overvejelser og muligheder, der danner et godt fundament for dit indkøb.

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus