Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen er med til at sikre, at Økonomistyrelsen til enhver tid har medarbejdere med de kompetencer, der skal til for at løse nuværende og kommende opgaver i styrelsen.

Vi prioriterer medarbejderudvikling højt hos Økonomistyrelsen, bl.a. fordi vi mener, at det er en af grundstenene til at sikre en sammenhæng mellem ressourcer, opgaver og arbejdsglæde.

På skolebænken og i arbejdstøjet

Traditionel kursusaktivitet er et vigtigt element af Økonomistyrelsens kompetenceudvikling, men kompetenceudvikling er meget mere end at sidde på skolebænken. Hos os udvikles kompetencerne først og fremmest i jobbet.

Læs mere om intern rokering i Økonomistyrelsen

Medarbejderudviklingssamtalen

I Økonomistyrelsen er kompetenceudviklingen forankret i den årlige udviklingssamtale, som alle medarbejdere har med deres chef. Samtalens formål er blandt andet at afstemme fremtidige arbejdsopgaver med medarbejdernes individuelle ønsker for udvikling.

Resultatet munder ud i en udviklingsplan, som indeholder mål for udvikling, arbejdsopgaver, kompetenceudvikling og arbejdsliv generelt.

Udviklingsplanen handler ikke kun om den nærmeste fremtid, men strækker sig flere år ud i fremtiden, så der er mulighed for at arbejde strategisk med medarbejderens karriereudvikling.