Chefer som udvikler og selv vil udvikles

I Økonomistyrelsen arbejder vi med god ledelse.

Finansministeriet har et fælles ledelsesgrundlag, der baserer sig på fire kendetegn ved den gode leder.

Kravene til vores chefer i Økonomistyrelsen er, at de:

  • sætter retning og skaber resultater af høj faglig kvalitet og med effektiv ressourceudnyttelse,
  • inspirerer til nytænkning, effektivisering og udvikling af opgaverne og af den offentlige sektor,
  • har fokus på helhed - i egen enhed, i koncernen og som en del af den offentlige sektor,
  • tager ansvar for deres egen udvikling og skaber rammer for, at deres medarbejdere kan gøre det samme

Økonomistyrelsens chefer bliver årligt vurderet af deres medarbejdere. Som medarbejder i Økonomistyrelsen kan du derfor forvente, at du har en god chef, som løbende interesserer sig for at blive endnu bedre.

Læs Finansministeriets samlede ledelsesgrundlag (pdf)